EUs utenriksministre enige om å stanse visumavtale med Russland

EUs utenriksministre er onsdag blitt enige om å suspendere en visumavtale mellom EU og Russland fra 2007. Polen og de baltiske landene er mellomfornøyde.

EUs utenrikssjef Josep Borrell.
Publisert: Publisert:

Det kunngjorde EUs utenrikssjef Josep Borrell onsdag ettermiddag.

– Forholdet med Russland kan ikke fortsette som normalt. Dette vil sterkt begrense antallet nye visum som utstedes av EUs medlemsland, sier han.

Dette betyr ikke at det er innført visumforbud for russiske borgere, men at prosessen for å få visum til EU blir betydelig vanskeligere for russere. Å søke om visum vil nå innebære mer byråkrati og økte kostnader, og prosessen vil ta lenger tid.

Misnøye i øst

Utenriksministrene er ikke enige om et generelt visumforbud for russiske borgere, noe flere land har tatt til orde for.

Det har vært stor misnøye i en del EU-regjeringer over at russiske turister fortsatt har kunnet besøke Europa stort sett uhemmet, tross de kraftige sanksjonene som er ilagt landet i forbindelse med invasjonen av Ukraina.

Særlig Finland, Polen og de baltiske landene har ivret for et generelt visumforbud.

Polen og de baltiske landene sier i en felles uttalelse at stansen i visumavtalen er et viktig første skritt, men at det er viktig å drastisk begrense antallet turistvisum som utstedes til russiske borgere.

Vurderer strengere regler

Borrell la imidlertid til at landene som grenser til Russland kan ty til sterkere skritt, så lenge deres regler fortsatt er tilpasset Schengen-avtalen. Utenrikssjefen sier også at det er viktig at det russiske sivilsamfunnets medlemmer fortsatt får reise til EU, noe de fire landene er enige i.

– Til slike skritt som vi ønsker er tatt på EU-nivå vil vi vurdere muligheten for å innføre et midlertidig nasjonalt visumforbud, eller begrensninger av muligheten for at russiske borgere med EU-visum kan krysse våre grenser, heter det i den polsk-baltiske uttalelsen.

Publisert: