Kraftkjempen Fortum får statlig finansiering

Finske Fortum får tilgang på 23 milliarder kroner i statlig finansiering. Det skal hjelpe selskapet til å stille nok penger i sikkerhet i et urolig marked.

Fortum-sjef Markus Rauramo.
Publisert: Publisert:

Det finske energiselskapet Fortum får 2,35 milliarder euro (23,3 milliarder kroner) i brofinansiering fra den finske staten, ifølge en melding.

Pengene skal sikre at selskapet kan stille tilstrekkelig penger i sikkerhet for sin handel i kraftmarkedet, som har økt mye i det siste.

Både Sverige og Finland har de siste dagene lovet å stille med garantier til kraftselskapene for å unngå at de eller oppgjørssentralen Nasdaq Clearing havner i problemer og skaper finansiell ustabilitet.

De såkalte marginkravene har økt mye i det siste, på grunn av store svingninger i kraftprisene. Det betyr at selskapene må hoste opp mye mer penger som stilles som sikkerhet i krafthandelen.

Ekspertenes råd: Slik blir du en god daytrader

Måtte stille 49 milliarder i sikkerhet

Fortums krav til sikkerhet gjennom krafthandel via Nasdaq var på 3,5 milliarder euro (34,6 milliarder kroner) ved slutten av handelsdagen 5. september.

Dette er utenom kravene til tyske Uniper, der Fortum eier rundt 70 prosent.

På det verste måtte Fortum stille hele fem milliarder euro (49,4 milliarder kroner) i sikkerhet, ved slutten av handelsdagen 26. august, opplyser selskapet.

Fortum-sjef Markus Rauramo er misfornøyd med at reglene i markedet stiller samme krav til sikkerhet for finansielle aktører og for kraftselskapene. Han mener reglene (EMIR, European market infrastructure regulation) må endres.

– EMIR-reglene som regulerer råvarehandel skiller ikke mellom finansielle tradere og selskaper som sikrer sin fremtidige kraftproduksjon, begge har samme krav til sikring i kontanter, sier Rauramo ifølge meldingen.

– Kraftselskaper som sikrer sin egen produksjon bør tillates å bruke sin fremtidige produksjon som sikkerhet. Jeg er fornøyd med at Finland planlegger å ta dette temaet opp i møtet mellom EUs energiministre denne uken, sier Fortum-sjefen.

Finland vil gi 10 milliarder euro i garanti til energisektoren

Vanner ut andre eiere

Fortum får tilgang på finansieringen på om lag 23 milliarder kroner gjennom den finske statens holdingselskap Solidum.

Hvis Fortum benytter seg av finansieringen, vil Solidum få rett til å kjøpe 8,97 millioner nye aksjer i Fortum, slik at statens eierskap øker til 51,26 prosent. Dette vil vanne ut de andre aksjonærene, skriver selskapet i meldingen.

I tillegg legger ordningen begrensninger på ledelsen i Fortum, som ikke vil få økt sine lønner i 2022 og 2023. Det er ikke lagt noen begrensninger på Fortums mulighet til å betale ut utbytte.

– Den pågående energikrisen i Europa skyldes Russlands avgjørelse om å bruke energi som et våpen, og påvirker nå også Fortum og andre nordiske kraftprodusenter, sier Rauramo.

– Usikkerheten i markedet er fortsatt høy etter at vi de siste ukene har sett historisk høye kraftpriser. I forrige uke falt imidlertid spotprisene og fremtidsprisene og dermed kravene til sikkerhet fra toppnivåene. Ordningen fra den finske staten styrker vår tilgang på likviditet i denne turbulensen, sier han.

Sikkerheten fra den finske staten kan ikke brukes til å dekke marginkravene i Fortums datterselskap, tyske Uniper. Dette selskapet sliter også tungt med økte marginkrav.

Uniper sa nylig at selskapet taper rundt én milliard per dag fordi Russland ikke leverer gass som avtalt, og selskapet må kjøpe gass i markedet til høye priser.

Sverige med hastegrep: Kan være større enn et «Einar Aas-øyeblikk»Energi Norge: Oppfordrer regjeringen til å forberede krisegrepEnergikrisen rammer tysk energikjempe: Taper nær én milliard kroner per dag
Publisert: