Forhandlinger står i stampe: – Vi begynner å gå seriøst tom for ideer

SV og regjeringen er så langt ikke enige i forhandlingene om strømstøtten til næringslivet. – Det vi sliter med å få til, det er en forståelse for den situasjonen folk står i, sier SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Regjeringen og SV sliter med å bli enige i forhandlingene om strømstøtte til næringslivet, ifølge SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.
Publisert: Publisert:

Regjeringen og støttepartiet SV forhandler nå om strømstøtten til næringslivet, som ifølge regjeringens forslag kan koste rundt tre milliarder kroner.

Nå opplyser SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes at forhandlingene står i stampe. SV ønsker å gi mer støtte til dem som sliter aller mest i bytte for å akseptere støtte til næringslivet.

– Vi er ikke enige, foreløpig, sier Fylkesnes til E24.

– Det vi sliter med å få til, det er en forståelse for den situasjonen folk står i. Jeg tror høsten kommer til å bli en stor test på om man tar den prisøkningen som er i samfunnet nå på strøm og andre ting, om man tar situasjonen for vanlige folk på alvor, sier han.

I september var prisveksten i Norge på 6,9 prosent, målt fra samme tid i fjor. Det var den høyeste årsveksten i prisene siden 1988, ifølge Statistisk sentralbyrå. Uten regjeringens strømstøtte ville prisveksten ha vært på 9,9 prosent, ifølge byrået. Strømstøtten til husholdningene er beregnet å koste om lag 45 milliarder kroner i 2023.

SV sier at de vil forsøke å forhandle videre, men at regjeringen ikke har vært tilstrekkelig villig til å akseptere partiets forslag.

– Vi begynner å gå seriøst tom for ideer. Det kommer til et punkt der vi ikke kan stå inne for et opplegg som er for dårlig, sier Fylkesnes.

Slik blir regjeringens strømstøtte

Kan bryte hele budsjettavtalen

Den økonomiske byrden for vanlige folk er ikke bare tema for forhandlingene om strømstøtte til næringslivet, men vil også være et sentralt tema i høstens budsjettforhandlinger med regjeringen, påpeker Fylkesnes.

Regjeringen består av Ap og Sp og sitter i mindretall, og er avhengig av støtte fra SV. Regjeringen kan ifølge SV-nestlederen ikke gå til noen andre for å få gjennomført strømstøtten til næringslivet, og alternativet til å bli enige er å bryte hele budsjettsamarbeidet.

– Hvis man overhodet ikke klarer å komme til enighet, så er spørsmålet om man må bryte budsjettavtalen man har. Og det vil jo få store konsekvenser, sier Fylkesnes.

Inflasjonshopp øker risiko for ny «dobbel» renteheving

– På overtid av overtiden

Stortingsrepresentant og leder i finanskomiteen Eigil Knutsen (Ap) står i spissen for forhandlingene med SV i Stortinget om blant annet strømstøtte til næringslivet.

– Saken skal gå i stortingssalen torsdag neste uke. Vi har diskutert denne saken med SV i et par uker. Denne saken handler om mye mer enn strømstøtte til næringslivet, den handler også om støtte til Ukraina og bevilgning av strømstøtte til husholdningene. Det er viktig for oss å sikre trygghet og forutsigbarhet både til norske innbyggere og å hjelpe Ukraina, sier Knutsen til E24.

– Vi er på overtid av overtiden. Vi har krevende, men konstruktive diskusjoner med SV om flere av sakene som ligger i proposisjonen og andre saker som SV har bragt til torgs i forhandlingene, sier han.

Ønsker mer støtte til husholdninger

I bytte mot strømstøtte til næringslivet ønsker SV også mer strømstøtte til dem som har dårlig råd, og peker på at husholdninger med god råd normalt bruker mer strøm enn de med dårlig råd.

– Vår inngang på dette er at vi kan være med på et løp der man gir strømstøtte til bedrifter og industri, dersom man samtidig tar vare på folk. Det er samfunnskontrakten, sier Fylkesnes.

– Hva må dere ha for å støtte strømstøtte til bedriftene?

– I det minste så må folk som er avhengig av bostøtte være trygg på at de får hjelp så lenge støtteordningen for husholdningene er oppe og går.

Han sier regjeringen har lagt opp til en strømstøttemodell der de som har mye penger fra før, kommer bedre ut enn de som har dårlig råd.

Fylkesnes er enig i at det er mange husholdninger i distriktene som bruker mye strøm, og at denne analysen passer bedre for byene enn distriktene.

– Det har vi vært klar over, så vi har vært opptatt av å finne en løsning som tar vare på både by og bygd. Da var vi villige til å se på ulike mekanismer i strømstøttemodellen, om man kunne ramme det inn på en god måte. Men det har vi møtt massiv motstand mot fra regjeringen for å gjøre noe med. Og det syns vi er synd, sier han.

Den kronglete veien til strømstøtte

Viser til pandemistøtten

Fylkesnes viser til at bedrifter fikk mye støtte under coronapandemien.

– Det var ikke måte på hvor mye penger man kunne få hvis man eide bedrifter, mens folk slet i det daglige. Vi kan ikke havne i en tilsvarende situasjon hvor det er lett tilgang på fellesskapets midler for bedrifter og industri, mens folk som er i en håpløs situasjon, ikke møter den samme støtten fra staten, sier Fylkesnes.

Regjeringen hevder ifølge SV-nestlederen at strømstøtten til næringslivet er en skjør enighet med NHO, Virke og LO, og derfor ikke vil gjøre noen større endringer.

– Vi har ikke vært en del av den forhandlingen der. En mindretallsregjering kan ikke forhandle fellesskapets midler bort med andre. Dette er et demokrati, det må være et flertall bak slike pengetildelinger. Men de er veldig opptatt av at her kan det ikke gjøres noen endringer, sier Fylkesnes.

Stortingsrepresentant og leder i finanskomiteen Eigil Knutsen (Ap).

– Diskutere sosiale grep

Knutsen sier at innretningen av strømstøtten for husholdningene ikke er en del av disse forhandlingene, men at regjeringspartiene har vært villige til å komme SV i møte.

– Vi diskuterer også sosiale grep sammen med SV, og har kommet dem i møte på ønskene deres om omfordelende grep, selv om det ikke var en del av denne proposisjonen fra regjeringen. Så får vi se om vi klarer å lande en avtale, sier han.

– Vi har diskutert grep for dem med svak økonomi. Jeg er uenig i SVs syn på strømstøtten, slik den er utformet hjelper den alle med normalt strømbruk med å få lavere regninger. Det er en av verdens beste strømstøtteordninger, selv om SV har en annen karakteristikk av den, legger Knutsen til.

– Er det riktig dere ikke er villig til å endre noe?

– I motsetning til Fylkesnes så går jeg ikke inn i detaljer om hva vi forhandler om. Regjeringen har kommet frem til et godt forslag med partene i næringslivet om en tydelig innrammet ordning som hjelper de bedriftene som er hardest rammet. Den ønsker vi å få flertall for, og jeg oppfatter at det brede flertallet på Stortinget støtter den selv om noen partier til venstre for oss ønsker endringer, sier han.

– Men dere er avhengige av enighet med SV?

– Det er sammen med SV vi søker flertall, sier Knutsen.

Bedrifter om strømstøtten: – Ikke god nok

Ønsker låneordning

SV-nestlederen mener at næringslivet heller kunne fått lån til å håndtere dyr strøm, enn å få støtte. Dette har regjeringen ikke ønsket å gå med på, ifølge Fylkesnes.

– Det skjønner ikke vi. Nå sier de at de ikke kan gjøre det fordi de har gått med på en avtale med NHO, Virke og LO. Det kan de mene. Vi mener det er en dårlig løsning. En låneavtale der du fikk tilbakebetalt hvis du gjennomførte tiltak ville være veldig gunstig både for bedriftene, et insentiv for at de gjennomførte tiltak, og for fellesskapet, sier han.

Regjeringen og SV skal forhandle om en rekke krevende temaer gjennom høsten. Statsbudsjettet for 2023 er strammere enn vanlig, og inneholder også en rekke forslag om høyere skatter som deler av næringslivet mener vil få negative utslag.

Publisert: