Vannmagasinene fortsetter å fylles: – Særs sjeldent

(E24) Fyllingen i norske vannmagasiner økte med hele 3,4 prosentpoeng i forrige uke og har økt uvanlig mye i høst, ifølge NVE.

Dette bildet er fra Vatnedalsvatnet i Ottavassdraget i august.
Publisert: Publisert:

«Særs sjeldent», skriver NVE i en melding.

– Har fått en pustepause, sier Andreas Myhre i Entelios til E24.

Dette fordi fyllingsgraden i norske magasiner var på 81,9 prosent ved utgangen av uke 45, skriver NVE i sin ukesrapport.

Det er over medianen for de siste 20 årene, som er på 79,8 prosent på samme tid av året.

Direktør for krafthandel Andreas Myhre i Agder Energi-eide Entelios.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) påpeker at magasinene har fylt seg uvanlig raskt opp i høst.

«Mye tilsig og relativt lav produksjon bidro til at fyllingsgraden i sørlige Norge har økt med 17,3 prosentenheter de siste seks ukene. Det er særs sjeldent at fyllingsgraden i sørlige Norge har økt så mye i løpet av høsten», skriver NVE i en melding om kraftsituasjonen.

Tidligere i år var det bekymring rundt forsyningssikkerheten for strøm gjennom vinteren, og vannkraften ble bedt om å holde igjen på produksjonen for å ha nok vann i beredskap.

Magasinene i Sørvest-Norge var en periode svært lave, men også her har fyllingen tatt seg opp i høst. Fyllingsgraden i prisområdet NO2 var på 75 prosent ved utgangen av forrige uke, mens medianen de siste 20 årene er på 81,7 prosent på denne tiden av året.

Nå holder vannkraften igjen, sier NVE: – Må regne med svært høye strømpriser

– Fått en pustepause

Mer vann i magasinene bidrar til å dempe strømprisene i Norge, ifølge direktør for krafthandel Andreas Myhre i Agder Energi-eide Entelios.

– Dette er veldig bra, vi er reddet av gongongen og har fått en pustepause. Det er mye tvangsproduksjon nå, fordi det har vært mye nedbør, og da dempes prisene, sier Myhre til E24.

– Alt likt vil prisene i Norge være lavere enn i utlandet så lenge det er grei fylling i magasinene. Når det er lite fylling vil prisene kunne ligge over prisene i nabolandene, og der er situasjonen ugrei nå. Men det er en bedre situasjon i Europa enn det vi så for noen måneder siden, blant annet på grunn av smekkfulle gasslagre, sier han.

– Hvordan blir prisene fremover?

– Det er en forventning om et månedssnitt på kanskje 1,50 kroner kilowattimen i vinter i Sør-Norge, hvis europeiske gasspriser holder seg på dagens nivå. Gassprisene ligger for tiden på et nivå som tilsvarer strømpris på rundt 2,50 til 3 kroner, og så lenge magasinene er normale ligger vi vanligvis litt under i pris, sier Myhre.

Puster ut etter strøm­pris-fall – men vil ikke gå tilbake til normale åpnings­tider

– Lavere kraftpriser

NVE peker på at mer tilsig til magasinene og mye vindkraft førte til økt kraftproduksjon i sørlige Norge i forrige uke, sammenliknet med uken før. Det meste av produksjonen i sør var kraft som ikke kunne lagres, påpeker direktoratet.

«Mer uregulerbar produksjon bidro til lavere kraftpriser i Norden forrige uke. I sørlige Norge var ukesprisen 76 øre pr. kilowattime, en nedgang på 30 prosent fra uken før. Det er over ett år siden prisen i sørlige Norge var under 80 øre», skriver NVE.

«I starten av uken var kraftprisen tidvis over 150 øre kilowattimen, men prisen falt gjennom uken og var under 50 øre kilowattimen store deler av helgen», skriver NVE.

Fyllingsgraden er høyest i prisområdet NO5 på Vestlandet, på 88,5 prosent, opp fra 82,8 prosent uken før. Det er også høy fylling i prisområdet NO4 i Nord-Norge, på 86 prosent. NO3 i Midt-Norge har fylling på 81,3 prosent, mens NO2 i Sørvest-Norge altså har 75 prosent. I området NO1 i Sørøst-Norge er fyllingsgraden på 88,8 prosent, ifølge NVE.

Frp og Ap uenige om kraftmangel: – Frp har seg selv å takke

Venter priser på to kroner

– Vi ligger mye bedre an nå enn for et par måneder siden, sier analytiker Olav Johan Botnen i Volue Insight til E24.

– Med normal fyllingsgrad slik vi har nå, og ganske godt distribuert vann rundt omkring i landet, så er det mindre sannsynlig at det skal skje noe med forsyningen frem til våren, sier Botnen.

– Hva tenker du om prisene?

– Vi har fått opp magasinfyllingen, og reduksjonene i forbruk er også ganske store. Det betyr at vi får mye lavere priser enn det vi trodde for bare noen måneder siden. Volue Insight forventer nå priser på rundt to kroner kilowattimen for de strengeste vintermånedene, mens markedet så for seg priser på 6–7 kroner for et par måneder siden, sier Botnen.

De høyeste prisene har Sørvest-Norge opplevd, og det toppet seg med et månedssnitt på 4,34 kroner kilowattimen utenom nettleie og avgifter i august.

Selv om en del av magasinene fylles opp, gjenstår noen av de største.

– De største langtidsmagasinene vi har, ligger fortsatt under medianen i fyllingsgrad. De er mer fleksible enn andre magasiner, men har lengre tidshorisont enn andre. Disse store magasinene tar flere år å fylle opp, sier Botnen.

Økt strømregning hittil i år: 3000 kroner
Publisert: