Laveste gjeldsvekst på mange år: – Pilene peker ganske klart ned for boligmarkedet

Historiske rentehopp fra Norges Bank gjør at nordmenn tar opp mindre lån. Og låneetterspørselen vil trolig holde seg lav fremover, sier økonom.

HØYERE RENTER: Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Gonsholt Hov, forklarer at rentehevingen påvirker lånegjelden.
Publisert: Publisert:

Folks lånegjeld de siste tolv månedene hadde den svakeste veksten som er registrert på 2000-tallet, viser ferske tall fra SSB.

Dette er en direkte konsekvens av Norges Banks rentehevinger den siste tiden, bemerker økonomer.

Når sentralbanken hever styringsrenten, følger bankene opp med å heve sine renter på boliglån.

Og den siste tiden har farten i boligmarkedet avtatt, bemerker sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsholt Hov.

– Boligprisveksten har ikke bare avtatt, men vist en mer markant negativ utvikling de siste par månedene. Prisfallet i både september og oktober var klart sterkere enn hva som er normalt på denne tiden av året, skriver Gonsholt Hov i en morgenrapport onsdag.

Her skriker de etter arbeidskraft. Malenes (29) kompetanse er svært etterspurt.

– Pilene peker nedover

Videre skriver Gonsholt Hov at man ser en noe mer forsiktig holdning hos bankene.

– Det forventes også lavere låneetterspørsel fremover. Pilene peker med andre ord ganske klart ned for boligmarkedet, skriver han.

Også sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, mener dette er en direkte konsekvens av Norges Banks rentehevinger den siste tiden

– Dette er en konsekvens av høyere renter og avtagende aktivitet i boligmarkedet. Det er som forventet. Når omsetningen i boligmarkedet avtar, genererer det færre lån, sier Olsen til E24.

Fall i boligprisene

Tolvmånedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld var 4,1 prosent til utgangen av oktober 2022. Dette er en nedgang fra 4,3 prosent måneden før, skriver SSB.

I november satt Norges Bank opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent. Dette er det høyeste rentenivået siden 2009.

I oktober i år falt boligprisene med 1,9 prosent på landsbasis. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,8 prosent. Oslo hadde en sesongkorrigert nedgang på 1,9 prosent i oktober, som er det svakeste i landet. Nominelt falt prisene i hovedstaden med hele 3,2 prosent.

– Prisfallet skyldes i hovedsak at renten er blitt satt kraftig opp gjennom året, bemerket Eiendom Norge da tallene ble offentliggjort.

Gründere risikerte privatøkonomien: – På hengende håret

Nejra Macic, sjeføkonom ved Prognosesenteret, sier de forsterkende effekten mellom rentenivået og iveren etter å låne, og konsekvensene for boligmarkedet, er velkjente.

Utslaget for boligmarkedet blir normalt sett sterkest i de største byene.

– Oslo er Norges mest rentesensitive boligmarked, med høyest belåningsgrad og gjeldsgrad. Det er generelt et skille mellom by og bygd, blant annet fordi det er flere unge i byene, sier Macic.

Høyere boliglånsrente

DNB og Nordea var blant de første til å heve boliglånsrenten etter Norges Banks siste renteheving.

Begge bankene satt opp boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng.

– Med bakgrunn i Norges Banks beslutning om å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng på rentemøtet 3. november, har DNB besluttet å øke renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, sier Ingjerd Blekeli Spiten, lederen for personmarked i DNB, i en melding i forbindelse med renteøkningen.

Publisert: