Oljetankere lager kø i Tyrkia etter EUs pristak

Etter pristak på russisk olje sammen med nye forsikringskrav har det utviklet seg trafikkø på Tyrkias kyst.

Skip venter på å passere Bosporosstredet utenfor Yenikapi i Tyrkia. Bilde fra oktober.
Publisert: Publisert:

En kø har bygd seg opp i tyrkiske farvann etter Vestens pristak på russisk olje trådde i kraft og tyrkiske myndigheter krever tilstrekkelige forsikringer på alle skip, ifølge Financial Times.

Rundt 19 råoljeskip ventet mandag på å få passere Tyrkias streder, skriver avisen, som henviser til skips- og oljemeglere og satellittovervåkinger.

Skipene har ankret opp ved Bosporos- og Dardanellestredet, som forbinder Russlands havner i Svartehavet med internasjonale markeder.

Et pristak på 60 dollar per fat ble innført av EU, G7-landene og Australia denne uken. Formålet er å gjøre det vanskelige for Russland å omgå sanksjoner ved å selge olje til land utenfor Vesten.

Avtalen tillater at russisk olje kan fraktes til tredjepartsland ved bruk av tankskip fra G7-landene og EUs medlemsland såfremt lasten kjøpes til eller under pristaket. Det følges opp av forsikringsselskaper og kredittinstitusjoner.

Les også

Positive tendenser i offshore-rapportene: – Markedet vil fortsette å styrke seg

Kan forstyrre globale markeder

Russland sa mandag at et vestlig pristak på oljen vil destabilisere globale energimarkeder, men ikke påvirke deres evne til å opprettholde det de kaller sin «spesielle militæroperasjon» i Ukraina.

Tankskipene som venter i og rundt tyrkiske farvann er det første tegnet på at pristaket kan forstyrre globale oljestrømmer utover Russlands eksport.

Ifølge Financial Times sa fire ledere i oljeindustrien at Tyrkia hadde krevd nytt bevis på full forsikringsdekning for alle fartøyer som navigerer i stredet i lys av tiltakene.

Det første oljetankskipet ankom 29. november og har ventet siden da, skriver FT og siterer en ikke-navngitt skipsmegler.

Kan ikke garantere dekning

Tyrkiske myndigheter har bedt alle råoljetankere som passerer gjennom tyrkiske streder å gi brev fra deres beskyttelses- og erstatningsleverandører, kjent som P&I Clubs, som bekrefter at forsikringsdekningen vil forbli på plass for å dekke hendelser som oljesøl og kollisjoner.

Det norske forsikringsselskapet Gard sendte mandag ut en melding sammen med International Group of P&I Clubs, som representerer 13 gjensidige forsikringsselskaper med dekning til rundt 90 prosent av global frakt, at den tyrkiske forespørselen gikk «godt utover» den generelle informasjonen som normalt kreves.

Publisert: