Norwegians skjebnedag: Overveldende aksjonærflertall for krisepakken

Aksjonærene stemte mandag med overveldende flertall for redningspakken til Norwegian-ledelsen. Dermed tyder alt nå på at selskapet er reddet fra konkurs, og at det kan få tilgang til statens krisepakke.

Denne skjermen møter Norwegian-aksjonærene som deltar på mandagens generalforsamling, som avholdes heldigitalt.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

– Jeg er med dere fra en datamaskin i Danmark på grunn av corona-situasjonen, fortalte styreleder Niels Smedegaard i Norwegian da han ønsket aksjonærene velkommen til den ekstraordinære generalforsamlingen mandag.

Etter hvert kunne Smedegaard også takke aksjonærene. For med nesten 100 prosent støtte stemte aksjonærene punkt for punkt for alle forslagene styret i selskapet hadde foreslått (se full oversikt over avstemningen lenger ned).

Dermed har Norwegian fått den støtten de var helt avhengig av fra aksjonærene for å få landet den store restruktureringspakken som skal redde selskapet.

Norwegian har nå kalt inn til et obligasjonseiermøte 18. mai der selskapet satser på å få på plass de siste formelle stemme som trengs for å få gjennom planen.

Redningspakken er kompleks og består av flere deler. Målet med den er at Norwegian skal styrke balansen sin gjennom å redusere gjeld og hente inn friske penger i en emisjon.

Dette skal ikke bare styrke selskapets finanser under og etter corona-krisen, men også sørge for at de innfrir vilkårene som den norske stat har satt for at Norwegian skal få tilgang til statlige lånegarantier på 3,0 milliarder.

NB! Norwegian-aksjen ble pauset i forkant av børsåpning mandag, og aksjen var derfor ikke i handel under generalforsamlingen.

Kostbar og krevende prosess

Norwegian ønsker å kvitte seg med ca. 10,8 milliarder kroner i gjeld gjennom at obligasjonseiere og leasingselskaper får utdelt aksjer som kompensasjon.

Det var på den ekstraordinære generalforsamlingen 4. mai at aksjonærene skulle få si sitt. Både før og etter generalforsamlingen avholdes forhandlinger og avstemninger blant kreditorene for at de også skal si sitt om planen.

Som følge av at det skal trykkes opp store mengder nye aksjer, vil dagens aksjonærer bli utvannet. Dagens aksjonærer vil sitte igjen med 5,2 prosent av selskapet, ifølge finansdirektør Geir Karlsen.

Prosessen har både vært kompleks og krevende. Det er mange parter som skal bli enige, og et kobbel av rådgivere, advokater og meglerhus er hyret inn i en prosess selskapet selv regner med vil koste 130 millioner kroner i utgifter til advokater, rådgivere og meglerhus.

NB! E24 har kjøpt én aksje i Norwegian for å kunne rapportere fra generalforsamlingen.

Les også

Dette skjedde like før møtet startet: Norwegian bekrefter avtale med leasingselskaper

Advarte aksjonærene mot å tro på mer statlig hjelp

Alternativet til planen er konkurs, var den tydelige beskjeden fra konsernsjef Jacob Schram før avstemningen.

Han har sagt han vil sette egne penger i selskapet når han får lov for å satse på «nye Norwegian».

Før avstemningen fortalte konsernsjefen om samtaler han og selskapet har hatt med statsministeren, samferdselsministeren og andre sentrale politikere i Norge:

– Det er ingen indikasjoner i disse samtalene om at man vil gå inn med en redningsplan hvis dette ikke går gjennom. Det er viktig at man ikke sitter med noen falske forhåpninger om at staten vil komme inn og redde dette hvis man stemmer nei, sa Schram til aksjonærene.

Finansdirektør Geir Karlsen har også gått ut med en klar advarsel mot å tro at det vil komme en erstatning fra Boeing for Max-flyene med det første som kan være stor nok til å redde Norwegian.

– Det er totalt urealistisk å tro at vi skal få på plass en avtale med Boeing nå med de problemene også de har. Den tiden har vi ikke, sa Schram mandag.

Helt frem til i forkant av generalforsamlingen har det vært hektisk møtevirksomhet og en rekke nye meldinger fra selskapet etter hvert som ledelsen har jobbet med å få på plass støtte hos de ulike kreditorgruppene.

Under én time før møtet skulle begynne, kunne Norwegian melde om at selskapet hadde «mottatt sterk støtte» fra leasingselskapene for konvertering av 730 millioner dollar (7,6 milliarder kroner) til aksjer. Dette er en økning fra det som tidligere var opplyst: 550 millioner dollar.

– I dag er vi trygge på at vi har sikret nok støtte i alle obligasjonene. Det er kalt inn til nye møter i NAS 07 og det konvertible lånet den 18. mai for å få på plass det formelle, sa finansdirektør Geir Karlsen.

Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian.

– 2020 så ut til å bli den beste sommeren i selskapets historie

Før aksjonærene gikk over til å stemme over emisjonen, fikk finansdirektør Geir Karlsen ordet, og han beskrev noe av historikken og utviklingen før coronakrisen slo til:

– 2020 så ut til å bli den beste sommeren i selskapets historie før coronahistorien kom, og vi måtte mildt sagt gjøre en helomvending, sa Karlsen og la til at man raskt skjønte at man måtte be den norske staten om hjelp.

Den norske staten har tilbudt Norwegian en garanti for lån på til sammen 3,0 milliarder kroner, men med strenge vilkår. For å få tilgang på denne garantien og kunne låne penger under ordningen må Norwegian styrke balansen. Det vil de gjøre gjennom å både redusere gjelden og hente inn frisk kapital i emisjonen.

Karlsen begynte i jobben våren 2018, og allerede den gang satte Karlsen og selskapet i gang et stort arbeid for å snu Norwegians store underskudd til overskudd:

– Vi gjennomførte et kostnadsprogram kalt Focus2019 der vi reduserte kostnadene med 2,3 milliarder kroner det året, sa Karlsen.

Selskapet kunne allerede i kvartalsregnskapet i fjor vise til et underliggende driftsresultat (EBITDAR) på 5,8 milliarder.

– Derfor kunne vi stå på presentasjonen av fjerde kvartalsresultatene for 2019 i februar og guide for et netto overskudd for Norwegian i 2020, sa Karlsen.

Han pekte på at man også tok grep for å styrke den finansielle balansen og likviditeten i selskapet

– Vi solgte 24 fly og restrukturerte ordrene våre hos både Airbus og Boeing der vi reduserte investeringsforpliktelsene våre med 22 milliarder, sa Karlsen.

Han la til at man også etablerte et samarbeidsselskap (joint venture) med China Construction Bank for flyeierskap, solgte aksjer i Bank Norwegian og gjennomførte to emisjoner.

Jacob Schram, konsernsjef i Norwegian.
Publisert:
Norwegians aksjekurs i 2020