Rikest i Ullensvang

Med en formue på vel 19. mill. kroner er Edmund Harris Utne den rikeste i Ullensvang.