Norgesgruppen slipper å betale 20 mill. etter u-sving fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet mente først dagligvaregiganten hadde brutt opplysningsplikten i forbindelse med et eiendomskjøp. Så snudde tilsynet, og Norgesgruppen slipper milliongebyr.

Konsernsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Konkurransetilsynet har valgt å oppheve et vedtak om å ilegge Norgesgruppen et overtredelsesgebyr på 20 millioner kroner for brudd på opplysningsplikten i forbindelse med et eiendomskjøp, skriver tilsynet i en melding.

Konsernet som eier kjedene Kiwi, Meny, Joker og Spar, eier også en hel del butikk- og næringslokaler.

Norgesgruppen kjøpte i 2018 butikklokaler i Sædalssvingene i Bergen, og det er her Konkurransetilsynet opprinnelig mente at man hadde brutt den såkalte opplysningsplikten.

Norgesgruppen klager milliongebyr fra Konkurransetilsynet

– Uklarheter

Tilsynet la i vedtaket til grunn at kjøpet innebar en foretakssammenslutning i verdikjeden for dagligvarer og at Norgesgruppen derfor skulle opplyst om dette i henhold til pålegg om opplysningsplikt.

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier at deres opprinnelige vurdering var at det forelå faktiske forhold som tilsa at kjøpet var omfattet av opplysningsplikten.

– Tilsynet har imidlertid etter en samlet fornyet vurdering funnet grunn til å legge større vekt på at det likevel kan ha vært uklarheter knyttet til om ervervet var omfattet av ordlyden i det konkrete pålegget, og om det forelå den nødvendige grad av skyld, sier Sørgard i meldingen.

Det kan altså ha vært uklart for Norgesgruppen om kjøpet var omfattet av ordlyden i pålegget om opplsyningsplikt, forklarer avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

– Vi mener fortsatt at ervervet var omfattet av opplysningsplikten, men har ved opphevingsvedtaket lagt større vekt på at dette kan ha vært uklart for Norgesgruppen, sier Gabrielsen til E24.

Tilfredse med vedtaket

Norgesgruppen er tilfredse med vedtaket, skriver selskapet i en separat melding.

– Vi har hele tiden ment at vi ikke har brutt opplysningsplikten i denne saken, sier Ragna Bergholt Rom som er juridisk direktør i Norgesgruppen.

Kommunikasjonsdirektør Stein Rømmerud i Norgesgruppen sier at dette er en prinsipielt viktig sak.

– Den legger grunnlaget for hvordan man definerer verdikjeden for dagligvarer, sier Rømmerud til E24.

– Kan ikke akseptere

E24 skrev søndag at Norgesgruppen har klaget på vedtaket.

– Norgesgruppen kan ikke akseptere et gebyr fra Konkurransetilsynet som er ilagt på feilaktig grunnlag. Vi har ikke brutt opplysningsplikten, og vil derfor be om en fornyet vurdering i Konkurranseklagenemnda, sa Stein Rømmerud, Norgesgruppens kommunikasjonsdirektør.

Konkurransetilsynet påpeker at alle dagligvarekjeder i Norge i dag er pålagt en opplysningsplikt for fusjoner og oppkjøp i verdikjeden for dagligvarer. Bakgrunnen er at også fusjoner og oppkjøp under meldepliktstersklene kan føre til konkurranseskade lokalt og/eller nasjonalt.

– I lys av dette vedtaket og de særskilte forholdene i dagligvaremarkedet, vil vi nå se nærmere på om det er grunn til å gjøre endringer i opplysningspåleggene, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen.

Norgesgruppen ble tidligere i dag orientert om tilsynets beslutning, står det i meldingen.

Staten tjente seks milliarder på coronastengte grenser

Vurderer å se på formuleringene

I pressemeldingen skriver Konkurransetilsynet at de i lys av vedtaket mandag og «de særskilte forholdene i dagligvaremarkedet» skal se på om det grunn til å gjøre endringer i opplysningspåleggene.

– Vi må se nærmere på om formuleringene i påleggene er tilstrekkelig klare, sier Gabrielsen.

– Vi vil også se nærmere på om vi ønsker å gjøre endringer i opplysningsplikten innen dagligvare, i lys av forholdene i dagligvaremarkedet.

Gabrielsen forteller at dagligvaremarkedet er et høyt prioritert marked.

– Det er et marked med høy konsentrasjon og alle endringer i eierforhold og kontroll over eiendommer kan ha betydning for konkurransen i markedet. Det gjør opplysningsplikten særlig viktig.

Konkurransetilsynet: Dagligvarekjedene kan ha utestengt konkurrenter på 200–300 eiendommer
Publisert: