Norwegians toppledelse mottok hittil ukjent millionbonus i mai

Debatten om etterlønn, fallskjermer og bonuser i Norwegian har rast etter meldingen om at konsernsjef Jacob Schram ble sparket på kort varsel. Nå viser det seg at hele toppledelsen i flyselskapet nylig fikk utbetalt en bonuspakke som samlet utgjør et tosifret millionbeløp.

Daværende konsernsjef Jacob Schram (t.v.) og daværende finansdirektør Geir Karlsen markerte i slutten av mai at Norwegian kom seg gjennom restruktureringen og ut av konkursbeskyttelse. Nå er det Karlsen som leder selskapet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Den nye og hittil ukjente bonusen ble vedtatt i år og ble utbetalt som et ledd i at Norwegian forlot konkursbeskyttelsen i slutten av mai.

Detaljene i den ukjente bonusen vil derfor først bli offentliggjort våren 2022 – i årsrapporten for i år.

E24 kan imidlertid fortelle at både Jacob Schram og Geir Karlsen hver for seg har fått utbetalt et tosifret millionbeløp i en såkalt «retention bonus».

Bonusordningen bekreftes av kilder med innsyn i saken, inkludert Norwegians nylig avgåtte styreleder Niels Smedegaard.

Ifølge Smedegaard har «resten av toppledelsen» også fått ta del i bonuspakken, men «i mindre målestokk».

– Jeg kan bekrefte at Jacob (Schram, journ.anm.) og Geir (Karlsen, journ.anm.) har den samme «retention bonus» hva angår størrelse, vilkår og betingelser, sier Smedegaard om bonusordningen.

Smedegaard var styreleder frem til 4. juni i år. Etter at det kom nye eiere inn i Norwegian, inkludert John Fredriksen, gikk Smedegaard av og ble erstattet av Svein Harald Øygard på generalforsamlingen.

Finansdirektør, og nå fersk konsernsjef, Geir Karlsen fikk også en slik «retention bonus» i fjor.

Jacob Schram sier til E24 at han «ikke kan kommentere denne typen spørsmål». Geir Karlsen har foreløpig ikke besvart E24s henvendelse.

Les også

Hvis Fredriksen gjentar historien, blir det spennende å være Norwegian-aksjonær

Les også

Schram kom med eget forslag: – Kunne spart selskapet for hele etterlønnen

Tjener mindre enn Schram

Mens Schrams grunnlønn er syv millioner, får Karlsen 4,5 millioner. På toppen kommer bonus- og opsjonsordningen som ble annonsert i forkant av generalforsamlingen i juni.

I børsmeldingen der Schrams oppsigelse ble annonsert skrev styret at man har forsøkt å redusere Schrams sluttpakke ned «til et nivå som reflekterer utfordringene i bransjen, men at man ikke har oppnådd enighet om en avtale».

Mandag kveld sa dagens styreleder, Svein Harald Øygard, til Dagens Næringsliv at Schram hadde foreslått en sluttpakke på 18 måneder uten arbeidsplikt.

Til E24 samme kveld sa Schram at han har vært villig til å forhandle, og at han blant annet hadde foreslått et fratrekk i pakken hvis han fikk ny jobb et annet sted (se faktaboks).

Bonusdebatt

Lønns- og bonusnivået i Norwegian har allerede vært debattert for kort tid siden.

Det har vært kjent gjennom årsrapporten for 2020 hva Norwegian-ledelsen har tjent. På toppen av dette ble det til generalforsamlingen lagt frem et forslag til en ny bonus- og opsjonsordning.

Som E24/Aftenposten har omtalt reagert blant andre Folketrygdfondet som aksjonær på dette. Pakken ble likevel vedtatt på generalforsamlingen i mai.

Den ukjente bonuspakken kommer på toppen av dette og ble etter det E24 forstår gitt for å sikre at sentraler personer ikke forlater selskapet – som takket være coronapandemien har blitt sendt ut i sin største krise noensinne.

– Hva vil du si til de som synes at den lønnen og incentivordningen til Schram og ledelsen som ble presentert på generalforsamlingen er høy?

– Det er aksjonærene som har stemt det gjennom. Det gjelder at ledelsen og aksjonærene er mest mulig på linje i sine incentiver, sier Smedegaard og fortsetter:

– Slik sikrer man at når det går godt for aksjonærene og det skapes verdier i selskapet, så kan ledelsen også bli godt belønnet. Sånn er det. Jeg har ikke ytterligere synspunkter og det er aksjonærenes privilegium å beslutte dette.

Smedegaard sier at lønnsvilkårene må være slik at man både «tiltrekker seg og beholder dyktige ansatte».

– Jeg har konkrete eksempler på Geir, Jacob og andre under forløpet har blitt kontaktet. Det er klart at de er attraktive personer, sier Smedegaard og fortsetter:

– Vi skal ikke tilby de høyeste og beste lønningene, men sikre at man brenner for å komme gjennom og sikre en suksessfull omstilling av Norwegian. Jeg mener det er fornuftig med tanke på konkurransesituasjonen i industrien. 

Les også

Norwegian legger opp til potensiell bonusfest for ledelsen

Ny styreleder lover ny kurs

Norwegians nye styreleder, Svein Harald Øygard ønsker ikke å kommentere ordningene som ble vedtatt i Niels Smedegaards tid.

På spørsmål om hva som vil bli praksis fremover sier Øygard at «under det nye styret vil være uaktuelt med ordninger på et slikt nivå som tildelt den tidligere konsernsjefen», Jacob Schram.

– Det store samlede omfanget av godtgjørelser var og en del av grunnen til at det nye styret sterkt ønsket enighet om en annen løsning, et initiativ som dessverre ikke førte fram, sier Øygard, som samtidig forsvarer utbetalingene til Geir Karlsen:

– Finansdirektørens godtgjørelse for å ha gjennomført restruktureringen kan dog etter mitt syn forsvares, hensyntatt den enorme arbeidsinnsatsen alle har opplevd at han har lagt inn, hvilket bidro til at selskapet nå igjen er klar til å tilby flere tusen flyginger og bevare selskapet og mange arbeidsplasser.

Karlsen har både av Øygard, Schram, Smedegaard, investorer og en rekke utenforstående aktører blitt sett på som Norwegians «finansielle redningsmann».

Styreleder Niels Smedegaard har spilt en sentral rolle i Norwegian, både under Bjørn Kjos’ avgang og under coronapandemien. Her er han avbildet i november 2019 da Jacob Schram ble annonsert som ny konsernsjef.

Kritisk til behandlingen av Schram

Samtidig som lønnsdebatten går ønsker Smedegaard å ta bladet fra munnen når det gjelder måten oppsigelsen av Schram spilte seg ut.

– Jeg ønsker Geir Karlsen alt det beste, og han er meget dyktig, men det som ikke har vært så ordentlig er den behandlingen Jacob Schram fikk. Den var ikke ordentlig eller «fair» på noen som helst måte, sier Smedegaard.

Han sier at det i hans periode frem til juni var «stor tilfredshet med Jacob Schram i hele styret».

– For det andre har Jacob Schram, Geir Karlsen og resten av ledelsen ledet dette selskapet gjennom den verste krisen i moderne luftfartshistorie, der Norwegian i høyeste grad har vært et truet selskap.

Han poengterer at det ikke er en enkeltperson som har fått selskapet gjennom coronakrisen, men at det har vært en laginnsats der ulike personer har hatt sine roller og fokusområder.

– I denne perioden har Jacob Schram vært den som primært har hatt ansvaret for å få på plass et nytt lederteam og han har tiltrukket mange kompetente ledere, både innenfra og utenfra luftfarten, sier Smedegaard.

– Jacob Schram har absolutt levert varene, men mye av det har gått tapt i dekningen som har vært i norske aviser, fortsetter han.

Fra 10.000 til 2.000 ansatte på noen måneder

– Så det er feil å si at han har vært fraværende under restruktureringen?

– Det er jo klart at det er finansdirektøren som er mer involvert i den finansielle restruktureringen enn en konsernsjef, men mens den prosessen har pågått har selskapet også gått fra 10.000 til 2.000 ansatte. Så Jacob Schram, HR-avdelingen og andre avdelinger har vært opptatt med å holde organisasjonen sammen, samtidig som man kom gjennom krisen, sier Smedegaard.

– At man nå ser på hvilken leder man vil ha etter dette er helt greit, men da skal man ha en mer nyansert holdning, fortsetter han.

I børsmeldingen fra Norwegian mandag ga ikke styret noen begrunnelse for hvorfor de sparket Schram.

– Hva tenker du om at det?

– Jeg skal ikke kommentere noe om den kunstneriske prosessen man har hatt. Det er styret rett og plikt til å velge den de mener er riktig leder, og sånn skal det være, sier Smedegaard, og fortsetter:

– Men jeg tror ikke dette tjener Norwegians videre vei, når man skal støtte opp om suksessen man nå har oppnådd og Geirs videre arbeid. Det er i alles interesse at man gjør ting ordentlig.

Norwegians nåværende styreleder har følgende kommentar til Smedegaards beskrivelse av oppsigelsesprosessen og etterspillet:

– Det er styrets ansvar å sikre at selskapet har den best mulige lederen sett opp mot selskapets utfordringer. Vedtaket om ny konsernsjef ble fattet av et enstemmig styre, hvorav seks av åtte også satt i det gamle styret og har fulgt prosessen det siste året tett, sier Svein Harald Øygard.

– Det var styrets syn at det var i alles interesse å forhandle en godtgjørelse som bedre speiler industriens utfordring. Vi lyktes dessverre ikke å oppnå enighet om dette, fortsetter han.

Publisert: