Norwegian med ny klimaplan: Skal kutte 24 prosent mer på 10 år

Selv om Norwegian bruker enormt med tid og ressurser på å håndtere coronakrisen skjer det også andre ting. Selskapet la torsdag frem nye klimaplaner for veien videre etter corona.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

NB! Saken er oppdatert med en presisering fra Norwegian om deres bruk av bærekraftig drivstoff i dag og markedsadgangen.

– Ting går i stå hvis vi ikke kan flytte på oss og være mobile. I dag har det en miljøkostnad og det må vi i flyindustrien ta et ansvar for.

Slik startet konsernsjef Jacob Schram i Norwegian innlegget sitt på en pressekonferanse på flyselskapets kontorer torsdag.

Samtidig som han håndterer coronapandemien bruker Schram også tid på å legge planer og strategier for hvordan Norwegian skal reise seg etter krisen.

– Jeg er også opptatt av å lage et sterkere og bedre Norwegian når vi kommer ut av covid-19 (coronapandemien, journ.anm.), fortsatte Schram.

Torsdag la Schram og bærekraftsansvarlig Anders Fagernæs la frem selskapets nye klima- og bærekraftsmål:

  • Fra 2010 til 2030 skal karboneffektiviteten økes kraftig. Det betyr at utslippene i perioden skal kuttes med 45 prosent, målt som CO₂-utslipp per passasjerkilometer

Norwegian opplyser at de i 2007 slapp ut 109 gram CO₂ per passasjerkilometer. I 2010 hadde dette falt til 97 gram og i 2019 var man nede i 70 gram.

Fra 2010 til 2019 har man altså kuttet 28 prosent. For å nå målet i 2030 må det kuttes 24 prosent til.

I tillegg skal Norwegian ta grep for å bli kvitt plast:

  • Innen 2023 skal all bruk av ikke-resirkulerbar plast bort
  • Innen 2023 skal de også redusere bruken av engangsplast med 30 prosent og ha innført resirkulering av all plast
  • I tillegg skal selskapet integrere klimarisiko og miljømål

Trenger enorme mengder nytt drivstoff

I motsetning til bilindustrien som kan ty til elektrifisering, hybrider og hydrogen for å løse sine utslippsutfordringer, er det langt mer teknisk krevende å bli kvitt jetmotoren når man skal fly.

Siden elektrifisering av store jetfly trolig ligger noen tiår frem i tid, så må bransjen ty til andre grep hvis de skal klare å kutte utslippene sine.

I tillegg til å bytte ut eldre fly med nye og mer drivstoffeffektive fly, må Norwegian også spe på med store mengder bio- eller syntetisk drivstoff hvis de skal nå målene sine.

Dagens jetfly kan fylle opp til 50 prosent alternativt drivstoff med dagens sertifiseringer. Utfordringen for flyselskapene er at det er liten tilgang i markedet og at prisen er høy.

– Bærekraftig drivstoff kan levere 16 til 28 prosent forbedring, avhengig av tempoet i flåtefornyelsen, sa Fagernæs.

Les også

Norwegian må skaffe mer penger i høst: Skal i nytt møte med to statsråder

Konsernsjef Jacob Schram påpekte at Norwegian vil trenge 500 millioner liter bærekraftig drivstoff i 2030 for å nå målene sine. Beskjeden hans til markedet er klar:

– Vi kommer til å være en stor innkjøper. Mitt budskap til de som planlegger eller tenker at de kan produsere dette er: Få opp produksjonen, for vi ønsker å kutte utslipp så fort som mulig.

– Legger dere til grunn en full utskiftning av 737-flåten deres til Max-fly i kalkylene?

– Den beslutningen er ikke tatt som en del av strategien. Vi sier at vi kan må målet begge veier: Vi kan fornye flåten eller fylle bærekraftig drivstoff på tanken, sier Fagernæs.

– Og det vil være en miks. Avhengig av hvordan vi vil utvikle flåten, så vil bærekraftig drivstoff spille en viktig rolle, supplerte Schram.

– Hvor mye er 500 millioner liter per år i 2030, sammenlignet med det markedets kapasitet og det dere bruker i dag?

–FNs luftfartsorganisasjon ICAO anslår at den verdensomspennende produksjonen av bærekraftig drivstoff for luftfarten kan ligge på 3,5 milliarder liter i 2025 og 8,0 milliarder liter i 2032, sier Fagernæs og fortsetter:

– I 2019 hadde vi et totalt drivstofforbruk for hele flåten på om lag 2,5 milliarder liter, der kun en svært liten andel er bærekraftig drivstoff.

Han påpeker at selv om Norwegians drivstofforbruk vil falle med den planlagte reduksjonen i flyflåten, så vil det være et storstilt behov for mer bærekraftig drivstoff frem mot 2030.

– Vi trenger et effektivt marked for høykvalitetsdrivstoff til en rimelig pris, og vi vil bruke vår innkjøpsmakt for å akselerere utviklingen, sier Fagernæs.

Les også

Vil skape nye jobber på Mongstad: Sliter med mangel på kraft

Bruker dataanalyse

Norwegian har for alvor jobbet med hvordan de skal håndtere luftfartens klimautfordring siden 2018 og 2019. Det arbeidet startet samtidig som Norwegian la om strategien fra et fokus om vekst til å sikre langsiktig lønnsomhet.

Jacob Schram tok over som konsernsjef i januar i år. Allerede i slutten av samme måned snakket Schram om utfordringen og hvordan Norwegian ser for seg å løse den på luftfartskonferansen i Bodø – som var Schrams første, store offentlige opptreden i jobben.

– Dette er veldig ambisiøst, men vi tror det er fullt mulig, sa Anders Fagernæs da han skulle beskrive arbeidet som ligger foran Norwegian.

Han fortalte om hvordan Norwegian i 2019 begynte arbeidet gjennom datadrevet drivstoffbesparelse.

  • Det innebærer blant annet at pilotene får kontinuerlig oppdaterte værdata rett inn i cockpit, for å gjøre det enklere å velge den mest drivstoffbesparende flyruten.
  • I tillegg får pilotene en datarapport på mobilen eller nettbrettet sitt etter flyging som forteller dem om forbruket på turen

– Det viktigste vi kan gjøre er flåtefornyelse. Det har vi hatt fokus på de siste 10 årene, sa Fagernæs.

– De nye flytypene (Boeing 737 Max i Norwegians tilfelle, journ.anm.) kan levere om lag 15 prosent bedre drivstoffeffektivitet per setekilometer (enn forgjengeren Boeing 737–800 NG, journ.anm.). For vår flåte regner vi med at flåtefornyelse vil gi en forbedring på ni prosent, fortsatte han.

SAS trappet opp planer i juni

Norwegian er ikke det eneste selskapet som har fortsatt å jobbe med klimautfordringen til luftfarten under coronapandemien.

Da SAS la frem sitt første forslag til en finansiell redningsplan i slutten av juni kom det frem at selskapet trappet opp sine klimaplaner. Det skal ha skjedd etter dialog med myndighetene, som stilte krav om dette for å støtte selskapet videre.

Opptrappingen betyr at SAS fremskynder målet om å kutte 25 prosent av utslippene (målt mot 2005-nivået) fra 2030 til 2025. Kuttet tilsvarer alle flygingene SAS hadde internt i Skandinavia i 2019, ifølge selskapet.

Kuttmålet omfatter totalen til SAS, altså ikke per passasjerkilometer. Selskapet har i tillegg et mål om at de innen den tid skal bruke like mye bærekraftig drivstoff som trengs for å fly alle flyene i Skandinavia.

SAS skal få til dette gjennom utskiftning av gamle fly til nye Airbus-fly, bruk av biodrivstoff, utvikling av syntetisk drivstoff og andre grep.

Verktøyene SAS bruker er altså ikke ulike de Norwegian presenterte torsdag.

Publisert: