125 kommuneoverleger ber regjeringen snu om vaksinering: – Feil og usolidarisk

Kommuneoverlegene raser mot regjeringen – og ber dem snu om at Stortinget skal hurtigvaksineres. Politikerne setter sin egen troverdighet på spill, mener Legeforeningen-leder.

REAGERER: Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde (f.v.), Tom Sundar, bydelsoverlege ved Bydel Nordre Aker i Oslo, Marit Tuv, kommuneoverlege i Vang, og Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege i Røst er blant dem som reagerer på at politikere blir prioritert i vaksinekøen.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Da kommuneoverlege i Vang, Marit Tuv, fikk høre om at stortingspolitikerne rykker frem i vaksinekøen reagerte hun med vantro:

– Jeg kunne ikke tro mine egne ører. Dette bryter med hele det solidariske systemet vi har basert oss på gjennom pandemien.

De siste månedene har norske kommuneoverleger brukt mye tid på å svare folk og interessegrupper som vil rykke fram i køen for coronavaksinen.

– Vi har måttet forklare at det ikke går an, fordi FHI har laget helt klare føringer for hvordan vi skal prioritere. Det viktigste er å beskytte risikogruppene, sier Tuv til VG.

«FEIL»: Kommuneoverlege i Vang, Marit Tuv, mener det er feil at politikere skal prioriteres i vaksinekøen.

– Usolidarisk

Når da regjeringen prioriterer seg selv fremfor risikogrupper og helsepersonell, raser mange av landets kommuneoverleger.

– Så kommer altså dette... som forrykker hele systemet. Det blir bare så feil og usolidarisk, sier Tuv.

I en kronikk i VG signerer 125 kommuneoverleger et opprop der de ber regjeringen om å snu.

Tuv er initiativtager for oppropet, der legene skriver at «knappe fire uker før sommerferien deres begynner har regjeringen prioritert seg selv og stortingspolitikerne fram i vaksinekøen – foran risikogruppene og de mange sykepleiere og annet kritisk viktig personell i sykehus og kommuner som fremdeles venter på vaksine».

KOMMUNEOVERLEGE: Marit Tuv.

Det er ikke lenge siden det ble sendt ut et brev til kommunene, der helsemyndighetene poengterte at man ikke skal prioritere samfunnskritisk personell til vaksine.

– Kort tid senere setter de seg selv foran i køen med nettopp argumentasjonen om at jobben er samfunnskritisk. I et demokrati må de som styrer klare å holde seg til de føringene de selv har lagt, poengterer Tuv.

Regjeringen på sin side omtaler regjeringen og Stortinget som «samfunnskritisk nøkkelpersonell».

I en e-post til VG skriver Justis- og beredskapsdepartementet (JD) at de nå gir vaksiner til nøkkelpersoner som «har oppgaver som er viktig for å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndteringen».

Les hele regjeringens svar lenger ned i saken.

UT MOT REGJERINGEN: Tom Sundar er bydelsoverlege i Bydel Nordre Aker i Oslo. Han reagerer på at sentrale politikere får gå foran i vaksinekøen.

Går foran lærere og barnehageansatte

Tom Sundar, bydelsoverlege i Bydel Nordre Aker i Oslo, har full forståelse for at alle ønsker en vaksine så raskt som mulig:

– Men for oss som har stått i pandemiarbeidet og avvist så mange – ikke minst lærere og barnehageansatte – reagerer vi på at sentrale politikere skal gå foran dem i vaksinekøen.

Sundar er også leder i Norsk samfunnsmedisinsk forening, en underavdeling av Legeforeningen.

– Jeg kan ikke se noe grunnlag for at stortingspolitikere skal falle i kategorien samfunnskritisk personell. Det bør forbeholdes yrkesgrupper som er uunnværlige, som jobber innen helse med pasienter, innen barnehage- og skolesektorene eller med sikkerhet, lov og orden, sier Sundar.

At Stortinget ikke bør hurtigvaksineres, er først og fremst et prinsipp, forklarer Sundar:

– Det handler ikke om antall vaksiner, for det er jo ikke så mange på Stortinget. Det handler om at politikerne er med på å undergrave et prioriteringssystem som er tuftet på faglige premisser. Da setter de også sin egen troverdighet på spill.

Molde: – Ole Brumm har passet på honningkrukken selv

Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, reagerer også sterkt på at stortingspolitikerne rykker frem i vaksinekøen.

– Kommunene får henvendelser fra mange som ønsker vaksiner av ulike årsaker, gjerne personer som er i samfunnskritiske roller. FHIs vaksinestrategi er tydelige på at denne gruppen ikke skal prioriteres, sier Innerdal.

Derfor reagerer han på at politikere er prioritert.

– Det blir en dårlig smak i munnen når vi ser at vi har stått i dette og fulgt FHIs retningslinjer, og så har regjeringen besluttet dette selv, uten dekning fra FHI, sier han.

REAGERER STERKT: Cato Innerdal er kommuneoverlege i Molde. Han er blant 125 kommuneoverleger som reagerer på vaksineprioriteringen av blant annet politikere.

– Setter seg selv foran sine likemenn

Kommuneoverlegen forstår beredskapshensynene som må tas, men mener at alle andre risikogrupper er etterlatt i skyggen.

– Det fremstår som de setter seg selv foran sine likemenn. Ole Brumm har passet på honningkrukken selv.

Han legger til at majoriteten av befolkningen kjenner noen de er redde for å smitte.

– Det er personer som helsepersonell, barnehagelærere og veldig mange andre som gjør en viktig jobb. Jeg kunne nevnt i fleng. Også dem som ikke er definert som samfunnskritiske, og sånn sett er i den samme situasjonen.

– At Stortinget og en del andre skal prioriteres fremstår som merkelig, avslutter han.

Røst-overlege: – Jeg lurer på hvorfor

Kjell-Arne Helgebostad er kommuneoverlege i Røst, og sier han synes det er underlig at det skal gjøres unntak for kun én samfunnskritisk gruppe.

– Folk har godtatt at andre enn risikogruppene har vært vaksinerte fordi det har vært en logikk bak det. Hadde man sagt at man nå endret på hele strategien kunne jeg forstått det, men vi i kommunene har akkurat fått et brev fra FHI der det står at samfunnskritisk funksjon ikke skal gi prioritet.

Kommuneoverlegen synes også at timingen er spesiell, og begrunner det med at dersom politikerne vaksineres nå, så er de beskyttet i sommerferien. Da har de uansett ferie, sier han.

– Jeg må innrømme at jeg ble emosjonell i desember da vi fikk vaksinene helt øst i Lofoten. Vi vaksinerte gamle mennesker på en øy før Statsministeren, og da tenkte jeg at det er et sånt land jeg vil bo i, sier Helgebostad.

Nå er han derimot ikke like fornøyd.

– Jeg lurer på hvorfor. Vi kan godta at Solberg og livvaktene hennes vaksineres, men her går de ganske langt med hele Stortinget. Dette er en prinsippsak, legger han til.

IKKE FORNØYD: – Jeg lurer på hvorfor, sier Kjell-Arne Helgebostad, kommuneoverlege i Røst.

Regjeringen: Hele tiden prioritert helsepersonell

I en e-post til VG svarer statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet på kritikken fra kommuneoverlegene:

– Mer enn én av tre voksne har nå fått sin første vaksinedose. De fleste i risikogruppene er snart vaksinert. Derfor har regjeringen besluttet å vaksinere et begrenset antall samfunnskritisk nøkkelpersonell knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien, og arbeidet i konstitusjonelle organer. Dette inkluderer blant annet vaksinering av personer i Høyesterett, i regjeringen, på Stortinget, i Helsedirektoratet og FHI. Vi ønsker slik å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndteringen, skriver han.

I sin kronikk spør kommuneoverlegene om «hvordan det har seg at det er viktigere å få vaksinert stortingspolitikere med mulighet for hjemmekontor enn helsepersonell med direkte pasientkontakt?»

Til det svarer regjeringen:

– Det stemmer ikke. Vi har hele tiden prioritert vaksinering av helsepersonell i pasientnært arbeid, slik at vi er sikre på at innbyggerne får gode helsetjenester. Det har vi kommet godt i gang med.

Statssekretær Hiim skriver videre:

– Alle kommuner i landet vil vaksinere i stor skala i tiden som kommer, med ønske om å gi første dose til alle voksne i løpet av juli. Men denne uken skal vi altså vaksinere rundt 500 personer som er kritisk nøkkelpersonell og har oppgaver som er viktig for å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndteringen.

– FHI har ikke anbefalt å prioritere enkelte yrkesgrupper fordi det vil skape et enormt merarbeid for kommunene uten at det fører til en betydelig raskere vaksinering, og regjeringen har fulgt instituttets anbefaling».

Publisert: