- Global oppvarming truer vårt livsgrunnlag

Trusler knyttet til klimakrisen og en natur i ubalanse okkuperer 4 av 10 plasser på listen over de mest sannsynlige hindringene mot en stabil og fredelig utvikling i verden.