Under dagens kapitalmarkedsdag i London kom det klart frem at Statoil ønsker å forbedre lønnsomheten ved å iverksette et omfattende effektiviseringsprogram. Fra før av er det kjent av selskapet skal kutte i egen stab og redusere budsjettene for vedlikehold og modifikasjon ute på plattformene i Nordsjøen.

— Sånn som situasjonen er nå, må vi anta at Statoil går løs på hele kostnadsbasen sin, ingen kuer kan være hellige, sier Carl Christian Bachke. Han er analytiker i Nordea Markets, og følger Statoil tett.

- Vanvittig, fantastisk ordning

Han tror leverandørbransjen allerede for en tid tilbake har tatt inn over seg at det kommer kutt i Statoils budsjetter.

— Dette har de innsett for både ett og to år siden. Statoil har lenge signalisert at hammeren er på vei ned, sier Bachke.

Når det gjelder Statoils egne ansatte ute på plattformene vil han ikke mene for mye om hva som kommer.

— Dette er for tidlig for utenforstående å ha noen mening om, sier han.

Han legger til at det imidlertid er åpenbart at alt vil bli vurdert.

— Det er ikke unaturlig at Statoil blant annet ønsker å se på turnusordningen. Det er en vanvittig, fantastisk ordning, sier han.

Han er likevel klar på at det likevel ikke der de største innsparingene ligger.

Vil bli bedre på sokkelen

— Det viktigste for Statoil nå er å se på innkjøpskostnader på utstyr og på det de betaler for å leie inn rigger, sier Nordea-analytikeren.

Hos Statoil er de enige i at de må effektivisere arbeidet på sokkelen, men avviser blankt at det er diskusjoner om turnusordningen.

— Dette er ikke et tema hos oss i dag, sier Asbjørn Løve som er personaldirektør for norsk sokkel i oljeselskapet.

Han mener de har en god og konstruktiv dialog med fagforeningene.

— Med den fremtiden vi har, er vi nødt til å sikre en effektiv bruk at ressursene og være konkurransedyktige. Vi jobber i disse dager med å planlegge jobbene på sokkelen bedre slik at vi sikrer at ressursene våre til en hver tid blir utnyttet best. Vi ser også på hvordan samarbeidet med underleverandørene våre som er ute på plattformene kan bli mer effektivt, sier Løve.