Forsiktige lærere får billig forsikring

Tryg gir alle medlemmer i Utdanningsforbundet billige forsikringer fordi lærerne er mer forsiktige og gjør mindre skade enn andre.

IKKE LOV: EU forbyr forsikringsselskapene å skille mellom kjønn når de risikovurderer og priser sine kunder. Trygsjef i Norge, Espen Opedal (i midten), ser ikke bort fra at den lave risikoatferden til lærerne også kan ha en viss sammenheng med at det er et kvinnedominerende yrke. Her flankeres han av kommunikasjonssjef Ole Irgens og Vibeke Schjelderup Osvold, som er partneransvarlig for Utdanningsforbundet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel

Det opplyser sjefen for forsikringsselskapet Tryg i Norge, Espen Opedal. Selskapet fornyet nettopp sin avtale med Utdanningsforbundet. Den gir blant annet alle medlemmer en rabatt på 32 prosent på alle forsikringer med det danskeide selskapet.

— Vi kan gi en lav pris fordi vi vet at medlemmene i Utdanningsforbundet utgjør en lavere risiko. De tar vare på tingene sine og har ofte en litt mer nøktern livsstil, uten dyre gjenstander og utstyr som kan ødelegges. I tillegg gir selvsagt avtalen et stort volum som gjør det mer rasjonelt for oss å betjene kundene, noe som igjen gir lavere pris, sier Opedal.

Les også:

Les også

Billigere forsikring med svart boks i bilen

Regner risiko på grupper

At lærerne representerer en yrkesgruppe med lavere risiko enn andre, har han gode data på, ettersom Tryg har hatt avtale med fagforeningen deres siden 2002.

— Skadeselskapene ser at noen grupper representerer lavere risiko enn andre, og nøkkelen til selskapenes økonomiske suksess er å kunne kalkulere risikoen til gruppene man ønsker å forsikre, sier NHH-professor Tor W. Andreassen, som leder Senter for tjenesteyting ved høyskolen.

Les også :

Les også

Slik vurderer banken deg

Gruppere etter likhet

Trenden i bransjen er å trekke inn stadig flere variabler når risiko for skader skal vurderes enten det gjelder bil-, reise-, innbo— eller andre forsikringer.

— Folk er ikke interessert i å betale for andre enn sin egen risiko. Derfor leter vi etter data som skiller den enkelte kunde fra grupper som har en annen risikoatferd, sier Opedal.

Etasje og postnummer

Som eksempel vil prisen på en innboforsikring avhenge av om du har høyere utdanning eller ikke, om du bor i første etasje, om boligen ligger for seg selv langt fra andre hus eller hvilket postnummer du har. Ved forsikring av selve boligen vil mange selskaper kjøpe informasjon om husets alder, om det har vært vann- eller råteskader der tidligere.

Les også :

Sjekker Facebook

— I andre land som USA går selskapene nesten ned på gateadresse-nivå når de vurderer risikoen til den enkelte kunde. Noen har sågar begynt å bruke Facebook for å sjekke om kundene har fjesbokvenner med kriminell bakgrunn, sier Tryg-sjefen.

— Ser du for deg at den type Facebook-sjekk snart vil være vanlig også i Norge?

— Vi gjør ikke dette i dag, og har heller ikke planer om å gjøre det. Men når vi ser hvordan eksempelvis Google driver datainnsamling og kartlegging, viser det at grensene på dette området endrer seg så raskt at det er vanskelig å spå hva Tryg og bransjen for øvrig vil gjøre i fremtiden, sier Opedal.

Les også :

Les også

Rykker opp i Frende

Ingen kvantumsrabatt

Konkurrenten Frende bruker også et finmasket dataverktøy når de vurderer risikoatferden til den enkelte kunde.

— Men vi gir ikke store kvantumsrabatter til den enkelte basert på medlemskap i en fagforening eller frivillig organisasjon. Vi ønsker å ha en og samme pris for dem som bor i samme nabolag og ellers har lik risiko, sier salgs- og markedsdirektør Erik Bjordal i Frende.

Støtter dugnad

Nylig inngikk Frende likevel en stor avtale med Det frivillige Skyttervesen som har 130.000 medlemmer og 850 skytterlag. Her presenteres forsikringsselskapets produkter både på skyttervesenets hjemmesider og på arrangementer. For denne promoteringen betaler Frende ordinær agentprovisjon til skyttervesenet sentralt.

— Dermed kan vi bidra til den frivillige dugnadsinnsatsen medlemmene gjør gjennom hele året, sier Bjordal. Hvor store beløp Frende vil bidra med til organisasjonen vil avhenge av hvor mange kunder de får blant skytterne.

Sponser musikklag

Tryg har også laget en variant av en slik avtale med Norges Musikkorpsforbund.

— Her har vi forsikret medlemmenes instrumenter og musikkreiser til en billig penge. Hvis medlemmene eller deres familier i tillegg kjøper forsikringer hos Tryg tilfaller tre prosent av premien det lokale musikklaget de spiller i, sier Opedal.

Åpner nye dører

— En viktig drivkraft for selskaper som tilbyr slike kollektive ordninger er nettopp å skaffe seg en døråpning og anledning til å slippe til med salg av sine individuelle produkter i ettertid, sier Andreassen.

Skandiabanken har, i likhet med Frende, samme pris til alle som oppfyller bankens kriterier for lån. Banken har derfor ingen avtaler med forbund eller foreninger. Kommunikasjonssjef Leif-Kjartan Bjørsvik er likevel åpen for avtaler der man eksempelvis støtter den allmennyttige innsatsen til organisasjonen uten at medlemmene får rabatter.

Noe vestlandsk

Sparebanken Vest har også fått forespørsler fra ulike fagforeninger og frivillige organisasjoner.

— Ofte skal disse ha landsdekkende tilbud, mens vi har fire vestlandsfylker som vårt definerte markedsområde. Derfor ville nok en vestlandsk organisasjon passet oss bedre enn de vi har snakket med så langt, sier informasjonssjef i Sparebanken Vest, Lars Ove Breivik.

Et løft for Danske Bank

Norges største bank, DNB, mistet høsten 2014 sin avtale med fagforeningen Akademikerne til Danske Bank. Tilgangen til 80.000 nye kunder ga Danske Bank en økning i utlån til bolig på 35 prosent i fjor.

DNB har i øyeblikket ikke mange foreningsavtaler, men har en større avtale med Sykepleierforbundet, som gir medlemmene deres i øyeblikket en nominell boliglånsrente på 2,10 prosent innenfor 75 prosent av boligens markedsverdi.

Søker grupper med lav risiko

— Generelt kan vi inngå denne type rabattavtaler om vi vurderer risikoen for kundegruppen som lavere enn for andre, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

Sykepleiere og lærere er altså to yrkesgrupper som passer på tingene sine og gjerne vil gjøre opp for seg. Dette gir dem kollektive fordeler som finansforetakene gjør butikk på.

Publisert: