Vil ha innreiseregler til Norge frem til januar

I et nytt lovforslag ønsker justisdepartementet at innreisereglene for utlendinger skal gjelde frem til 1. januar 2021. Flere grupper er unntatt fra reglene.

FORESLÅR NY LOV: Justisminister Monica Mæland og hennes departement har sendt en ny lov om reise inn i Norge på høring.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Forslaget til den nye særloven ble sendt på høring 18. mai, og foreslås for å begrense smittespredningen av covid-19. Det betyr at alle som vil reise til Norge, men ikke er unntatt fra reglene, kan måtte vente til 2021 før de kan komme dersom loven blir vedtatt.

– Som regjeringen annonserte 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Ber om tiltak for næringslivet hvis turister ikke får komme

Loven vil si at utlendinger som kommer til Norge kan vises bort av hensyn til folkehelsen.

– Hvorfor mener departementet det er nødvendig at varigheten er til 1. januar 2021?

– Det er på ingen måte gitt at det er behov for innreiserestriksjoner til Norge helt frem til 1. januar 2021. Lovforslaget gir imidlertid rom for at enkelte av restriksjonene fastholdes helt frem til dette tidspunktet. Lemping av restriksjonene vil skje gradvis og kontrollert, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange i Justisdepartementet i en e-post til VG.

Bransjeorganisasjonen Virke mener det vil gå hardt utover norsk reiseliv og sesongbaserte destinasjoner om vi ikke skal ha utenlandske turister i Norge i hele 2020, skriver de i en e-post til VG.

− Om så drastiske langsiktige smittevernstiltak er nødvendige, må regjeringen også følge opp med langsiktige tiltak for norske virksomheter, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Flere grupper unntatt

Det har tidligere blitt gjort flere lettelser i innreisereglene Norge har hatt for utlendinger siden 16. mars. Blant annet kan flere EØS-borgere reise til Norge uten å bli bortvist.

Reglene som gjelder i dagens forskrift vil i all hovedsak bli videreført i en ny midlertidig lov, skriver departementet i pressemeldingen.

LES OGSÅ: Spørsmål og svar: Disse EØS-borgerne kan komme til Norge nå

Loven skal heller ikke gjelde utlendinger som er bosatt i Norge og har oppholdstillatelse, oppholdsrett etter utlendingsloven, nordiske borgere bosatt i Norge og sesongarbeidere som skal jobbe i landbruket – for å nevne noen.

Det gjøres også unntak for flere grupper, blant annet disse:

  • Asylsøkere
  • Personer med kritiske samfunnsfunksjoner
  • Personer med særskilt omsorgsansvar for personer
    i Norge eller andre sterke velferdshensyn

I notatet presiseres det også at regjeringen tidligere har sagt at de vil vurdere oppmykninger i reglene for fritidsreisende fra Norden og eventuelt andre europeiske land.

Må vedtas av Stortinget

Dagens forskrift som hindrer utlendinger å reise inn i Norge på grunn av coronakrisen har hjemmel i smittevernloven, og ble forlenget på grunn av coronaloven.

Når coronaloven nå oppheves 27. mai, må bortvisningsforskriften erstattes med et lovforslag til Stortinget dersom den ikke oppheves etter 30 dager.

– En midlertidig særlov som er behandlet av Stortinget, vil gi bedre handlingsrom for mer helhetlige vurderinger enn det smittevernloven gir, sier Mæland.

Publisert: