Hovedstyret i Norges Bank møtes mandag for å redde Tangen-avtalen

Sentralbanksjef Øystein Olsen må i løpet av neste uke presentere en ny arbeidsavtale med Nicolai Tangen som er god nok til å unngå at finansminister Jan Tore Sanner instruerer ham. Olsen har ikke vurdert å trekke seg.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Jeg legger til grunn at hovedstyrets løsning blir god nok. Og hvis ikke, har vi en situasjon vi da må vurdere, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Jeg håper å unngå å instruere hovedstyret, sa Sanner.

Da Sanner sa dette, hadde sentralbanksjef Øystein Olsen alt forlatt pressekonferansen. Olsen har det nå travelt. På mandag ettermiddag møtes hovedstyret i Norges Bank og Nicolai Tangen i sentralbankens hovedkontor på Bankplassen.

Hovedstyrets «mission impossible» blir da å komme frem til en ny arbeidsavtale som både Tangen, Sanner og en samlet, foreløpig samlet i alle fall, finanskomité på Stortinget kan leve med.

Må reforhandle arbeidsavtalen

Sentralbanksjef Olsen la for så lenge siden som 28. mai frem en arbeidsavtale med Tangen som Olsen mente var god, og innenfor Norges Banks etiske regelverk. Men det hjelper ikke så lenge stortingspolitikerne vender tommelen ned for avtalen, og mener den ikke overholder Norges Banks etiske regelverk.

For samtidig som politikerne nærmet seg enige om en innstilling, ble det fredag formiddag klart at Justisdepartementets lovavdeling mener at Sanner kan instruere Norges Bank. Dermed kunne Stortinget også legge press på Sanner. Og Sanner måtte innkalle Olsen.

Rett etter at finanskomiteen la frem sin innstilling dro derfor Olsen sammen med visesentralbanksjef Jon Nicolaisen til Finansdepartementets lokaler i Akersgata i Oslo.

– Dette er en alvorlig sak. En sak som kan påvirke omdømmet og den allmenne tilliten til Norges Bank, sa Sanner på pressekonferansen.

Hans forventning til Olsen og de ni andre medlemmene av hovedstyret er klar:

De må komme tilbake til ham med en løsning. For hvis Sanner ikke blir fornøyd med løsningen Olsen håper å få til kommende uke, og Sanner må instruere, så kan konsekvensen bli at både Olsen og flere andre styremedlemmer går.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (t.v.) og finansminister Jan Tore Sanner (H).

Hovedstyret i Norges Bank er innkalt mandag

Sanner sier han nå vil «følge ekstra nøye med på at Norges Bank følger opp de forventningene både Stortinget og jeg har til det arbeidet NBIM gjør innen skatt og åpenhet».

– Jeg vil komme nærmere tilbake til hvordan dette vil bli fulgt opp, men det er naturlig at det vi benytter de rapporteringsrutinene som allerede er etablert, sier Sanner, og legger til:

– Jeg håper at hovedstyret kan finne en løsning på den situasjonen vi nå er i, som sikrer en oppfølging av Stortingets forventninger. Og jeg forventer at hovedstyret gjør alt de kan for at Norges Bank også fremover har et godt omdømme og allmenn tillit. Jeg skal gjøre det jeg kan for å bidra. Nå er tiden inne for å se etter løsninger.

Olsens mål er å ha en løsning klar innen én uke, slik at Tangen fortsatt kan tiltre som planlagt 1. september.

Olsen sier han ikke har vurdert å trekke seg

Sanner sier han vil holde kontakt med banken hvordan hovedstyret ser for seg å følge opp forventningene fra Stortinget.

Et av stridstemaene har vært om Tangen kan kombinere eierskap i fondsforvaltningsselskapet AKO Capital med jobben som oljefondssjef. AKO Capital og Oljefondet, som eier mer enn 9000 børsnoterte selskaper verden rundt, har en rekke overlappende aksjeeierskap.

Olsen sier at Nicolai Tangen fortsatt er veldig motivert for å ta jobben.

– Er det mulig å eliminere all risiko for sammenblanding mellom Oljefondet og AKO Capital?

– Det er åpenbart ulike synspunkter på det, svarte Olsen i den korte tiden han var til stede på pressekonferansen fredag.

Han svarte også at han ikke har vurdert å trekke seg.

De må gjøre noe

I finanskomiteens innstilling heter det at «leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte».

Så er spørsmålet hva Sanner håper Olsen nå kan be Tangen om å gjøre som er godt nok til at de alle tre ikke får ny kritikk fra Stortingspolitikerne.

Sentralbanksjef Øystein Olsen (i midten) var på vei inn til finansminister Jan Tore Sanners kontor alt før finanskomiteens pressekonferanse på Stortinget var over. I hans følge var også visesentralbanksjef Jon Nicolaisen (bak til høyre) og Norges Banks kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes.

Ny dynamikk

Det ble en ny dynamikk i finanskomiteens behandling av Tangen-saken da finansminister Sanner fredag formiddag sendte tolkningsuttalelsen til lovavdelingen i Justisdepartementets over til Stortinget.

Lovavdelingen tolker Sentralbankloven slik at Sanner vitterlig kan instruere Norges Bank i spørsmål omkring ansettelse av ny administrerende direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM), bedre kjent som Oljefondet.

«Det vil antagelig være adgang til å gi generelle instrukser, også om de vil ha betydning for det konkrete ansettelsesforholdet. Det er derimot tvilsomt om det vil være adgang til å instruere om det konkrete valget om en bestemt person skal ansettes», het det blant annet fra juristene i Justisdepartementet.

Les også

Stortinget stiller tre krav til oljefondssjefen

Saksordfører for «Tangen-saken» i Stortinget Hadia Tajik og SVs representant i finanskomiteen, Kari Elisabeth Kaski, løp fra møte til møte fredag.

Bred enighet, men ulik tolkning på Stortinget

De tre rødgrønne partiene Ap, SV og Sp har signalisert overfor Aftenposten/E24 at de ikke ser noen annen løsning enn at Nicolai Tangen selger seg ut av AKO Capital om han skal tiltre som oljefondssjef 1. september.

Hans Andreas Limi i Frp mener risikoen for interessekonflikter må «reduseres», og presiserer at ordet «elimineres» ikke er med i komiteens innstilling.

Publisert: