NHO tegner opp drastiske neste trekk. Men det må trolig enda mer til

UKESLUTT: Det er enkelt å avfeie næringslivets veikart som høyrepolitikk. Analysen blir ikke mindre riktig av det. Og konsekvensene om vi lukker øynene vil være dramatiske – aller mest for velferdsstaten.

TEGNER VEIKART: NHO trakk denne uka opp et veikart for norsk økonomi, verdiskaping og en bærekraftig, grønn velferdsstat. Her ved sjeføkonom Øystein Dørum og NHO-sjef Ole Erik Almlid.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Denne uka lanserte Næringslivets Hovedorganisasjon sin rapport «Neste trekk», med ti ambisjoner for hvor Norge bør være i 2030. NHO tar til orde for kutt i velferdsordninger, økt privatisering og noe lavere skattetrykk. 

Den viktigste ambisjonen handler imidlertid om sterkere verdiskaping, tallfestet til et mål om 250.000 nye arbeidsplasser i privat sektor. 

Det må til for å opprettholde velferdsstaten i 2030, mener NHO. Og har trolig rett i det. 

REAKSJONENE ER IKKE overraskende. Den norske offentligheten er ikke kjent for å være særlig opptatt av hva som må til for å finansiere velferden vår. Det viktigste er å bevare alt som det er i dag. Uten en realistisk tanke for hva det egentlig vil koste. 

– Overhodet ikke greit, mener LO med resten av venstresida på lag. Ei heller i mediene er det mye igjen av hverken perspektiver eller regneferdigheter. 

Aftenposten mener NHO bør stramme i sin egen livreim, og er mer opptatt av alle milliardene næringslivet har fått under årets coronakrise enn tidene som møter oss. 

Mens den en gang borgerlige avisen Bergens Tidende på kommentarplass harselerer over veikartet. «Eit samfunn dei fleste nordmenn vil unngå», skriver Jens Kihl. 

DET ER MULIG, men det er vanskelig å vite hva kritikerne egentlig mener er alternativet. For det er nemlig enda verre. 

Her er tallenes tale krystallklar, som NHO også påpeker i rapportens egentlig viktigste kapittel: Om å sikre bærekraftige statsfinanser

Det er de nemlig ikke i dag. Den norske staten står overfor et stadig økende gap mellom utgifter og inntekter. Vi blir eldre, velferdsstaten dyrere og færre av oss jobber. På toppen av dette vil oljeinntektene gradvis falle de neste tiårene. 

Vi kan selvsagt bruke oljefondet. Det varer en stund, men bare utsetter smellen. Og gjør den uunngåelige kræsjlandingen for norsk økonomi enda verre. 

POLITIKERNE KAN JO øke skattene, men det blir også bare en kortsiktig gevinst. Den fundamentale utfordringen handler om å øke verdiskapingen. Gjerne i kombinasjon med effektivisering av offentlig sektor og modernisering av velferdsstaten. 

Vi må klare å gjøre kaken større. Men hvis den offentlige pengebruken blir for stor, fortrenger det vekst og verdiskaping i privat sektor. En utvikling sentralbanksjef Øystein Olsen stadig må advare mot.

De langsiktige konsekvensene av det tror jeg hverken LO, venstresida eller Jens Kihl ønsker: Lavere skatteinntekter og kollaps i velferdsgodene. 

HADDE VI ENDA vært på riktig vei. Men det er vi ikke. 

Erna Solberg har gjennom snart åtte år som statsminister ledet Norge inn i en historisk høy oljepengebruk og stadig større offentlig sektor. 

I fjor brukte vi 240 milliarder kroner fra Oljefondet. Dette året skulle vi nok en gang prøve å bremse. Det sørget coronakrisen for at vi ikke gjør. Og det er isolert sett selvsagt helt riktig. 

Men det gjør oppgaven fremover enda vanskeligere. 

DERFOR MÅ VI fortsette å diskutere både NHOs forslag til neste trekk og andre tiltak fremover. Fortrinnsvis med mer realisme og mindre fornektelse enn denne uka har vist. 

En slik diskusjon vil vise at næringslivets veikart ikke bare inneholder mye nødvendig politikk. Men også at det neppe er tilstrekkelig. Og i hvert fall ikke konkret nok.  

NHO har for eksempel vært altfor vage i beskrivelsen av hvordan velferdsstaten bør reformeres. Her nevnes hverken sykelønn eller pensjon. For ikke å snakke om direkte ødeleggende tiltak som kontantstøtte og særaldersgrenser. 

DISSE SPØRSMÅLENE MÅ på dagsorden. Nettopp aktører som NHO må tørre å gjøre det. Hvis ikke blir det lett for politikerne å la være. 

Og det har vi ikke råd til. 

Publisert: