Siktet for å ha svindlet coronaordning for 500.000 kroner

Mannen fikk utbetalt en halv million kroner som han ikke hadde krav på i coronatilskudd til bedriften.

ER BEKYMRET: Assisterende økokrim-sjef Hedvig Moe. Torsdag ble det foretatt ransaking og pågripelse etter at et enkeltpersonsforetak svindlet coronaordning for 500.000 kroner.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Økokrim har på bakgrunn av opplysningene i anmeldelsen siktet en mann for å ha gitt gale opplysninger i søknad og dermed urettmessig å ha fått utbetalt cirka 500.000 kroner i tilskudd etter lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, sier statsadvokat Jens Halvard Bachke i Økokrim.

Saken har sin bakgrunn i anmeldelse fra skattekrimenheten i skatteetaten. Ifølge Bachke er den aktuelle bedriften i bud- og transportbransjen.

– Det er et enkeltpersonforetak med tilhørighet i Osloområdet. Siktede er innehaver.

Økokrim mottok anmeldelsen fredag 19. juni. Torsdag ble det foretatt ransaking og pågripelse i saken etter beslutning fra Oslo tingrett.

– Det ble tatt beslag i flere gjenstander for å sikre bevis og mulig senere inndragning, sier Bachke.

– Hvor er pengene siktede urettmessig har fått? Er det tatt beslag i pengene eller er de brukt?

– Det er en del av etterforskningen å kartlegge hva som har skjedd med det utbetalte tilskuddet. Økokrim har da et sterkt fokus på å sikre verdier for mulig senere inndragning.

Bachke opplyser om at det er seks års strafferamme for grov overtredelse av kompensasjonsordningsloven.

– Min klient har erkjent straffskyld. Det skjedde i en situasjon der han hadde svært dårlig økonomi og skulle starte egen bedrift, noe han ikke fikk gjennomført da coronakrisen inntraff. Han tar ansvar for sine handlinger og har sagt at han vil betale tilbake det utbetalte, sier siktedes forsvarer Mikkel Toft Gimse i advokatfirmaet Hjort.

En av de største kjente svindelsakene

Økokrim har gjentatte ganger uttrykt en frykt for økning i svindel med coronaordningene.

– Vi anser foreløpig at kompensasjonsordningen er mest sårbar for misbruk. Det skyldes at denne ordningen innebærer direkte utbetaling til søkerne uten tilbakebetalingsplikt i motsetning til låne- eller garantiordningene, sier assisterende sjef i Økokrim, Hedvig Moe.

– Du har tidligere sagt til VG at det er en bekymring at folk som vanligvis ikke vil begå kriminalitet gjør det nå på grunn av en vanskelig økonomisk situasjon. Ser man noen tegn til at dette skjer?

– Vi har foreløpig for få saker til å kunne si noe mer, men dette er fortsatt en bekymring.

Hva er den største svindelsaken avdekket hittil?

– Så vidt vi kjenner til, er denne saken en av de største, sier Moe.

ASSISTERENDE ØKOKRIM-SJEF: Hedvig Moe. Økokrim har gjentatte ganger uttrykt en frykt for økning i svindel med coronaordningene.

Skattekrimsjef Erik Nilsen bekrefter at de har levert en anmeldelse knyttet til kompensasjonsordningen til Økokrim, og at det også er levert en anmeldelse til et politidistrikt.

– Dersom foretak har fått utbetaling fra kompensasjonsordningen på feil grunnlag, skal beløpet tilbakebetales, sier han.

Skatteetaten kan også ilegge sanksjoner på samme måte som ved tilleggsskatt. Virksomheten vil da måtte tilbakebetale pengene som er uberettiget mottatt, i tillegg til et straffebeløp på 30 eller 60 prosent.

Nilsen opplyser om at de har saker under behandling hvor det er mistanke om uberettiget tilskudd, men at de foreløpig ikke har noen holdepunkter for å si at det er en utstrakt misbruk.

– Skatteetaten har satt spesialister på skattekriminalitet og kontrollvirksomhet til å følge med på mulig svindelforsøk og juks med kompensasjonsordningen. Vi har så langt hatt over 500 saker som er vurdert for etterkontroll. 170 av disse er lukket etter at søker for eksempel har betalt utestående krav. Det kan være både bevisste og ubevisste feil så det er ikke nødvendigvis slik at alle sakene dreier seg om svindel eller misbruk. Av 500 saker er 279 saker påbegynt, og blant disse er det i 88 saker varslet om endring, sier Nilsen og legger til at de får tips om misbruk gjennom deres nye tipsordning og samarbeid med Økokrim, finansnæringen og andre offentlige etater.

Publisert: