Leieboerforeningen støtter pristak: – Bolig er en av de største driverne bak ulikhet

Leieboerforeningen er positive til Rødt sitt forslag om et midlertidig pristak i leiemarkedet. Høyre mener at boligbygging uansett vil være det viktigste grepet mot stigende leiepriser.

Anne-Rita Andal, avdelingsleder for bomiljø i Leieboerforeningen, mener at det ikke har vært nok fokus på leiemarkedet de siste tiårene.
Publisert: Publisert:

Rødt fremmet i høst et forslag for Stortinget om tiltak som skal ta grep om prisene i utleiemarkedet.

Ett av forslagene er utredning av et mulig pristak på leieboliger i pressområder.

– Vi mener at i de større byene, der det er størst press, bør vi se på et tak på hvor høyt leieprisene kan oppjusteres. Dette er noe som gjøres i flere andre europeiske land, slik at man får et mer regulert marked. Ingen ting er regulert i Norge, og derav har vi fått de høye prisene som vi ser nå, sier Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt.

Les også

Fellene du må unngå på leiemarkedet

Gjennomsnittsprisen for å leie bolig i Norge var på 11.423 kroner i fjerde kvartal i 2022, en oppgang på 5,88 prosent fra tilsvarende kvartal året før, ifølge utleieplattformen husleie.no.

I Danmark ble det i fjor høst politisk enighet om at leieprisene maks kan øke med fire prosent årlig de neste to årene.

Tobias Drevland Lund, stortingsrepresentant for Rødt, mener det trengs en politikk som tar større kontroll over leiemarkedet.

Lund i Rødt mener at det samme er mulig å gjennomføre i Norge, så lenge det er politisk vilje til det.

– De som er på leiemarkedet er ofte de som sliter mest med å få endene til å møtes og nå lider mest av økte mat- og strømpriser. Et slik pristak kan skape trygghet for leietakere i en presset situasjon, sier han.

Husleien kan i dag endres hver tolvte måned i takt med konsumprisindeksen (KPI), ifølge husleieloven.

Leieboerforeningen er positive

Partiet ønsker også å se på mulighetene for et eget utleietilsyn for boligsektoren. Dette skal se på om utleieleilighetene holder god nok stand, og bistå ved spørsmål rundt leiekontrakter.

Lund sier at dette ikke vil gjøre det vanskeligere å leie ut en bolig, men det skal bidra til at leietakere får flere rettigheter.

– Mange boliger på markedet er i dårlig stand, og utleier kan ofte la være å gjøre noe med dette. Utvalget skal bidra til å utjevne skeivforholdet mellom utleier og leietaker, sier han.

Les også

Eksperter om å investere i utleiebolig nå: – Kan tjene mye

Leieboerforeningen er positive til flere av forslagene til Rødt, og mener at et pristak kan ha god effekt på leiemarkedet på kort sikt.

Anne-Rita Andal, som er avdelingsleder for bomiljø, håper at forslagene får en ordentlig behandling i Stortinget.

– Vår opplevelse har vært at majoriteten på Stortinget nærmest på autopilot har stemt ned forslag rundt boligpolitikken. De har ment at eierlinja er god nok og ivaretar majoriteten, men med en økning i antall leieboere og antall vanskeligstilte trenger vi flere boligpolitiske verktøy enn vi har i dag, sier hun.

Rødt mener at Norge bør gjøre som Danmark og sette en grense for hvor mye leieprisene kan settes opp.

Andal sier at foreningen har hatt en stor økning i antall henvendelser med spørsmål om økninger i husleie.

– Denne økningen har overrasket oss litt, men det er vel et tegn på tiden vi lever i, sier hun.

Andal mener at leiemarkedet har blitt bagatellisert over for mange år, og etterlyser nå en mer helhetlig boligpolitikk.

– Vi ser nå at bolig er en av de største driverne bak ulikhet de siste årene. Det å leie bør være et trygt alternativ til å eie, så vi ønsker oss flere utleieboliger i offentlig og ideell sektor, samt bedre rammevilkår for profesjonelle utleieaktører, sier hun.

– Boligbygging er det viktigste grepet

Flere i boligbransjen peker på balansen mellom tilbud og etterspørsel av utleieboliger er den største driveren av den kraftige prisveksten.

Mudassar Kapur, stortingsrepresentant for Høyre, skriver i en e-post til E24 at det viktigste grepet mot høye leiepriser vil være å styrke tilbudssiden.

– Høyre mener at det viktigste grepet for å gjøre noe med utleiemarkedet er å bygge flere boliger, slik at vi kan få ned boligmangelen og dempe prispresset. Videre bør det legges til rette for et forutsigbart og godt leiemarked, og det vil være behov for å oppdatere dagens lovverk, skriver han.

Mudassar Kapur, stortingsrepresentant for Høyre og partiets boligpolitiske talsperson.

– Vi må også styrke satsningen på leie-til-eie ordningen slik at folk på sikt kan eie sin egen bolig, fortsetter Kapur.

Høyre mener også at det vil være naturlig å komme tilbake til de enkelte forslagene til Rødt på et senere tidspunkt, ettersom de er under komitébehandling.

Ønsker ikke lettvinte løsninger

Leieboerforeningen mener også at det bør tenkes mer på tiltak som kan stimulere til mer boligbygging rundt om i landet. De ønsker seg derimot ikke lettvinte løsninger.

– Utleieboligene må også ha god kvalitet, så det er ingen annen utvei enn at dette vil ta tid, sier Andal.

Rødt har også et ønske om at det bygges flere utleieboliger, men at det likevel trengs mekanismer som kan regulere prisveksten på kortere sikt.

– En bedre tilbudsside hjelper ikke de som her og nå vil slite med mange tusen i økte leiekostnader, sier Lund.

Publisert: