• Ansvarsfraskrivelse og molboaktig planlegging, tordner Geir Steinar Dale (Ap). Han er opprørt over at nye fjernvarmerør nå må fjernes for å gi plass til Bybanen.

BKK bruker millioner av kroner på å grave opp fjernvarmerør i nærheten av Flesland. Det skjer i forbindelse med arbeidet med neste byggetrinn mellom Lagunen og Flesland.

Hvor mye dette vil koste, er det foreløpig ingen i BKK som har oversikt over. — Det eksakte tallet vet vi ikke, men det vil koste flere millioner kroner, sier utbyggingssjef Terje Strøm i BKK Varme.I likhet med Strøm, mener Arbeiderpartiets fraksjonsleder i miljø- og byutviklingskomiteen, Geir Steinar Dale, at millionregningen ville vært unngått dersom traeen over Kokstad hadde blitt valgt.

- Presset gjennom

— Det var byrådet som presset gjennom bybanetraseen, selv om det var et reell politisk vilje både i komiteen og bystyret for Kokstad-alternativet. Da hadde vi unngått alle disse problemene i området, sier Dale.

Ap-politikeren viser også til at en nesten flunkende nye gang- og sykkelvei også må graves opp.

— Dessuten fører trasévalget til at Bybanen må krysse Birkelandskrysset to ganger, sier Dale.

- Ansvarsfraskrivelse

Han er også opprørt over uttalelsene fra plansjef Mette Svanes i Bergen kommune og informasjonsrådgiver Rune Jenssen i Bybanen Utbygging. Svanes sier til BT at «ting ofte endrer seg fra reguleringsarbeidet er gjort til byggingen starter». Jenssen uttaler på sin side at "Bybanen må frem" og viser også til at de i starten trodde Bybanen skulle gå på andre siden av veien.

— Dette er direkte feil. Konsekvensene av trasevalget som vi nå ser, var fremme i debatten da vi diskuterte saken i komiteen og bystyret. Flere av oss brukte også dette som argument for at banen burde gå over Kokstad, sier Dale. Han mener kommentarene smaker av ansvarsfraskrivelse og synes situasjonen som har oppstått rundt fjerningen av fjernvarmerørene er «molboaktig».

Utbyggingssjef Terje Strøm i BKK Varme hevder også at selskapet advarte mot konsekvensene av å legge banen i dagens trasé.Selskapet protesterte da beslutningen om å flytte på banen ble fattet, opplyser han.

Smell i Kaigaten?

Ap-politiker Dale hevder at vi nå ser effektene av en politikk der Bybanekontoret og planavdelingen ved byråden presser gjennom løsninger mot politikernes vilje.

— Avgjørelsene er i første rekke byrådets ansvar, men samtidig har planleggerne et ansvar siden deres utredninger jo legger sterke føringer på vedtakene som blir fattet, sier Strøm.

Dale viser også til påstander som er fremkommet i media om at Kaigaten må graves opp til en prislapp på 100 millioner kroner som følge av tunnelalternativet for Bybanen mot Åsane.

— Hvis disse opplysningene stemmer, så har noen i systemet som har gjort en veldig dårlig jobb i planleggingsfasen. Vi er blitt forelagt konsekvensutredning for de ulike traséalternativene, og må forvente at de presenterer løsninger som lar seg realisere. Hvis opplysningene om gravearbeider til 100 millioner kroner stemmer, så er er ikke utredningen verd papiret den er skrevet på, sier Dale.