• MANGE DØYR: Kvar femte oppdrettsfisk døyr på grunn av sjukdom før den er slakteklar, over 300.000 fisk rømde i 2011. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON

Oddekalv-jubel for oppdrettsrefs

Miljøet er ofra på oppdrettsnæringa sitt alter. Regjeringa må leggje om politikken for å sikre berekraftig vekst, meiner Riksrevisjonen.