Flere jenter studerer realfag

Nesten halvparten av realfagstudentene ved UiB er jenter. - Men for få kvinner tar mastergrad og doktorgrad, mener studentrepresentant i Tekna.

Publisert Publisert

REALFAG: Flere jenter studere realfag. Student ved UIB, Tala Maria Aabø, er en av dem. Foto: Kristine Næss Thorsen

iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

— Jeg begynte først på kjønnsstudier, men hadde lyst på en utfordring og valgte geofysikk og geologi, sier Tala Maria Aabø, realfagstudent ved Universitetet i Bergen (UiB) og studentrepresentant i Teknisk-naturvitenskaplig forening (Tekna).

Jenter økt mest

Hun er ikke alene. Nye tall viser at andelen kvinnelige studenter ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultetet har økt fra 38 prosent i 2006 til 47 prosent i 2011, ifølge databasen for høyere utdanning. Andelen jenter som studerer såkalte "harde" realfag har økt mest. Ved Geofysisk institutt, hvor Aabø selv er student, har kvinnelige studenter økt fra 50 til 63 prosent. Andelen jenter ved Matematisk institutt har økt fra 31, 6 til 44 prosent.

Aabø er med i Jentenettverket om ble startet av Universitetet i Bergen og Laksevåg videregående skole for å øke rekrutteringen til realfaglige utdanninger og minske frafallet. Hun er med fornøyd med oppgangen.

— Selv om flere jenter tar bachelorgrad i realfag, er det fortsatt et forbedringspotensiale. Det er fremdeles for få jenter som tar mastergrad og doktorgrad, sier hun.

- God på rekruttering

Dag Rune Olsen, dekan ved Det matematisk naturvitenskaplige fakultet ved UiB, mener det er helt avgjørende med en god sammensetning i arbeidslivet mellom kvinner og menn.

— Kvinner har en annen innfallsvinkel og ulike syn inn mot fagområder, som er viktig for samfunnet. Dessuten er ulike aldersgrupper og kultur er også viktig å trekke til seg, sier han.

Han mener godt samarbeid med lokale videregående skoler har vært et viktig virkemiddel for å rekruttere jenter til realfagsutdanningen.

— Jeg tror jungeltelegrafen er viktig. Jenter som begynner å studere realfag forteller venner om det, sier han.

Fortsatt i mindretall

Olsen påpeker at selv om andelen kvinner har økt samlet sett på realfagene, er fortsatt de såkalte "myke realfagene" som domineres av kvinner. I 2011 var 62, 6 prosent av studentene kvinner ved Institutt for biologi og ved Molekylærbiologisk institutt var det 75 prosent kvinner.

Olsen mener det er viktig å profilere realfagene på andre måter enn bare vise at det er morsomt å jobbe med tall.

— Forskning viser at elever i videregående skole ser på rollemodeller når de skal velge studier og yrkesvalg. Skal vi få folk til å velge fagene, må vi profilere fagene med mennesker som arbeider med dette. Vi har ikke vært flinke nok til å være synlige på dette området, mener han.

Olsen mener også dyktige og kvinnelige lærer på lektorprogrammet for realfag, er viktig for å inspirere jenter til å studere realfag videre.

Publisert