• REALFAG: Flere jenter studere realfag. Student ved UIB, Tala Maria Aabø, er en av dem. FOTO: Kristine Næss Thorsen

Flere jenter studerer realfag

Nesten halvparten av realfagstudentene ved UiB er jenter. - Men for få kvinner tar mastergrad og doktorgrad, mener studentrepresentant i Tekna.