Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at varekonsumet gikk ned 2,2 prosent fra desember i fjor til januar. Ujustert ligger den 4,2 prosent høyere i år enn i fjor.

Særlig kjøp av matvarer økte. Sammen med drikkevarer og tobakk ble det en oppgang på 1,7 prosent i januar, etter nedgang i desember. Samme økning hadde gruppen «andre varer», der klær og sko bidro til veksten.

Kjøp av transportmidler, drivstoff og olje økte med 2,9 prosent i januar. Elektrisitet og brensel viste også oppgang, og var 6,8 prosent høyere i januar enn i desember. Veksten i bilkjøpene og elektrisiteten bidro med henholdsvis 0,5 og 0,4 prosentpoeng til den totale veksten i varekonsumindeksen.Ujusterte tall for detaljhandelsbedriftene viser at omsetningen økte med 2,8 prosent fra november 2011 til og med januar 2012, sammenlignet med samme tremåneders periode året før.

Dagligvarehandelen sto for 35 prosent av omsetningen i detaljhandelen. Butikker med salg av elektriske husholdningsapparater og byggevarer hadde en økning på henholdsvis 8,6 og 6,9 prosent. Salget på bensinstasjoner hadde en nedgang på 1,4 prosent.

(©NTB)