REC-sjefen har uten tvil hatt et tøft år. I Norge har solenergiselskapet lagt ned fire fabrikker, og hundrevis av ansatte har mistet jobben.

«Min takknemlighet går til alle ansatte som måtte gå fra sine jobber, og jeg vil takke våre ansatterepresentanter for en åpen og konstruktiv dialog gjennom disse vanskelige tidene», skriver konsernsjef Ole Enger i RECs årsrapport, som ble publisert i dag.

Men mens tidligere REC-ansatte i Glomfjord, Narvik og på Herøya nå leter etter ny jobb, kan REC-sjefen selv lete etter et sted å investere fjorårets bonus. Ole Enger fikk nemlig 1,065 millioner kroner i påskjønnelse etter 2011.

Bonusen er riktignok nesten halvert fra 2010, da Enger fikk 1,95 millioner kroner. Til gjengjeld har han fått en lønnsøkning på 300.000 kroner, slik at fastlønnen nå er oppe i nesten 5,1 millioner kroner. Enger er også langt unna full uttelling i bonusprogrammet, som gir en mulighet til bonus på inntil 100 prosent av fastlønnen.

Til sammen fikk de syv medlemmene av RECs konsernledelse 3,2 millioner kroner i bonus i fjor. I 2010 utgjorde ekstrapåslagene 6,5 millioner.

950 færre ansatte

REC er de siste årene blitt rammet kraftig av overproduksjon og fallende priser i solenergimarkedet, særlig etter at kineserne har satset tungt på solindustrien.

— Vi har stengt cellefabrikken i Narvik, to fabrikker i Glomfjord, og på Herøya har vi stengt den eldste av to fabrikker. På den gjenværende fabrikken er det en av to produksjonslinjer som er i drift, sier investorkontakt Mikkel Tørud i REC til Aftenposten.

- Hvor mange er det som er permittert eller har mistet jobben?

— I Norge har vi om lag 170 permittert på Herøya. Så har vi selvfølgelig nedbemannet i forbindelse med nedleggelsene. Vi var før dette cirka 1400, nå vil det være om lag 450 ansatte igjen.

REC har fortsatt full drift ved sine utenlandske anlegg, i USA og Singapore.

Fortsatt tøft

I årsrapporten advarer REC om fortsatt dystre tider i bransjen, til tross for at prisfallet gjør solenergi stadig mer konkurransedyktig mot andre energikilder.

«Analytikerne forventer fortsatt at produksjonskapasiteten i industrien vil være over den globale etterspørselen i 2012. Dagens prisnivå i markedet legger press på høykostkapasitet og det er tegn til kapasitetsreduksjoner gjennom hele verdikjeden, inkludert polysilisium. Til tross for disse tilpasningene har prisene fortsatt å falle i alle ledd gjennom første kvartal 2012, og dette kan fortsette gjennom hele 2012», heter det i rapporten.