Da Nav arrangerte en ren ingeniørmesse i Lisboa i fjor, møtte det opp rundt 1000 ingeniører som ville jobbe i Norge, skriver Adressa.

— Dette var første gang vi hadde en rendyrket ingeniørmesse og det gikk over all forventning. Markedet for ingeniører er dårlig i Sør-Europa, mens her i Norge er det stor mangel. Derfor er det en vinn - vinn-situasjon, sier Melanie Hill ved Nav Eures i Nord-Trøndelag.

Når Eures arrangerer neste ingeniørmesse i Lisboa 10.-11. mai i år, har åtte bedrifter allerede meldt seg på, mens ytterligere tolv har meldt interesse.

Tusenvis av søkere

Eures (European employment services) er et samarbeid med 31 europeiske land om utveksling av arbeidskraft, som i Norge administreres gjennom Nav. På grunn av EØS-avtalen, slipper arbeidstakerne å søke om oppholdstillatelse.

Til sammen reiste Nav rundt på 126 europeiske messer i fjor, der også mye annen arbeidskraft ble hentet inn. Arrangementene foregår ved at bedriftene møter opp på stands, samtidig som Nav gir ut informasjon om Norge og ofte promoterer norske bedrifter som ønsker dette.

- Vi har opprettet en søknadsbase med cv-er fra flere tusen europeiske arbeidssøkere som norske bedrifter har tilgang på. Vi har vært selektive i forhold til hvilke land vi rekrutterer fra.

Spesielt Spania og Portugal har ingeniører innen olje, gass og skipsbygging som vi trenger i Norge. Irland, Italia og Romania, som har en del ingeniører innen olje og gass, ser vi også nærmere på, sier Hill.

Fem ansatte på to dager

En av bedriftene som har benyttet muligheten til å skaffe seg ingeniører gjennom Eures-samarbeidet, er Aker Solutions. Selskapets så langt eneste messedeltakelse skjedde i Portugal oktober i fjor. På to dager ansatte selskapet fem nye portugisiske ingeniører.

— Dette er en litt ny måte for oss å jobbe på, men erfaringene viser at vi finner særdeles kompetente ingeniører, sier kommunikasjonssjef i Aker Solutions, Endre Johansen.

Gjennom sin serie om ingeniørmangelen i Norge har Adresseavisen vist at det ble utdannet i overkant av 6000 ingeniører og teknologer i Norge i fjor. Samtidig mangler det 16 000 ingeniører. Aker Solutions mottok rundt 100 000 arbeidssøknader i fjor og ansatte 2700 ingeniører, 1100 av dem i Norge. I år anslår Johansen behovet å være på mellom 2500-3000.

— Vi har også et samarbeid med Manpower. Vi rekrutterer fra Spania, Portugal, Polen og Romania, men vurderer også Frankrike, Italia og Hellas. De fleste er land som sliter med høy arbeidsledighet, men som har gode ingeniørtradisjoner, sier Johansen.

Frykter utenlandsk konkurranse

Hill mener det er viktig for bedriftene å benytte sjansen nå mens markedet er godt for norske bedrifter i Europa. Hun minner om at norske ingeniørlønninger ikke er høye i europeisk sammenheng og merker at stadig flere land melder seg på i kampen om arbeidskraften.

— Både Sverige, Danmark, Storbritannia og Belgia vil være deltagere på messa i Portugal. I tillegg merker vi at Tyskland begynner å komme på banen. I verste fall kan ingeniørmarkedet på sikt bli støvsugd av stormaktene, sier Hill.