En undersøkelse Norstat har gjennomført på oppdrag fra Finansnæringens fellesorganisasjon (FNO) viser at nesten halvparten av forbrukerne, nærmere bestemt 46 prosent, tror at renten vil stige i løpet av 2012. Samtidig mener de fleste at de vil klare seg greit under en renteheving. 15 prosent svarer likevel at de tror de vil få problemer om renten skulle bli hevet med tre prosentpoeng eller mer.

Kan skaffe penger raskt

FNO mener vi må belage oss på høyere rente, og sier at dagens rente er unormalt lav.

— Som følge av den internasjonale finanskrisen med etterfølgende statsgjeldkrise i en del europeiske land, har rentenivået de siste årene vært unormalt lavt. Vi må forberede oss på at renten etter hvert skal opp på et mer normalt nivå, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO i en pressemelding.

- De som føler seg utrygge bør benytte anledningen, nå som renten er lav, til å forberede seg på høyere lånekostnader. Start med en grundig gjennomgang av egen privatøkonomi. Årsskiftet er et godt tidspunkt for å gjøre opp status og lage budsjett for det kommende året, fortsetter han.

En stor del av de spurte mener de kan skaffe penger på relativt kort varsel om det skulle knipe. 30 prosent forteller at de kan skaffe tilveie mellom 300.000 og 500.000 på kort varsel, mens ti prosent mener de kan skaffe over 500.000. ## Frykter ikke arbeidsledighet

På tross av at flere økonomer har nedjustert forventningene til vekst i 2012, ser det ikke ut til at det har spredt seg nevneverdig frykt i befolkningen. 95 prosent svarer at de ikke er frykter å miste jobben.

26 prosent mener at deres økonomiske situasjon har blitt bedre enn for ett år siden. Tolv prosent sier den er dårligere, mens 61 prosent oppgir at deres økonomi er noenlunde den samme som i fjor.