Litt svakere for Sparebanken Vest

Den tradisjonelle bankdriften gikk bedre i fjor, men svakere resultater fra verdipapirer og økte innlånskostnader trakk ned.