I desember var arbeidsledigheten på 2,2 prosent, eller 5774 personer. Det er fortsatt godt under landsgjennomsnittet på 2,6 prosent. Til gjengjeld økte ledigheten mer enn gjennomsnittet sammenlignet med samme måned i fjor. I Norge som helhet økte ledigheten med 12 prosent, i Hordaland med 16.

Ved siden av en lavere vekst i oljenæringen, mener Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i Nav Hordaland, at mindre aktivitet i bygg— og anleggsnæringen er en viktig årsak.

— Nedgangen i bygg- og anleggsnæringen har vært en av motorene for veksten i Norge. Den har allerede begynt å dabbe av andre deler av landet, som Østlandet, og nå ser vi at det samme skjer i vår region, sier Johansen.

Strengere krav

Bygg- og anleggsnæringen sier en viktig årsak er at tilgang på kapital fra bankene er blitt vanskeligere.

— Det mangler ikke på prosjekter som entreprenører ønsker å sette i gang, men næringen opplever at bankene stiller strengere krav til sikkerhet. Dermed blir det vanskelig å få penger til prosjektene og byggaktiviteten blir lavere enn den kunne ha vært. Det påvirket arbeidsmarkedet negativt, sier Johansen.

Han sier at situasjonen kan sammenlignes med det som skjedde under Finanskrisen.

— Også da var det mangel på kapital som påvirket markedet, uten at jeg tror det kommer ikke til å bli i nærheten av så alvorlig nå som da, sier Johansen.

- Sammensatt

Eirik Maurstad, direktør i Danske Bank, mener ikke bankene har en spesielt stor del av ansvaret for den økte arbeidsledigheten.

— Jeg ville ikke trukket det opp som en spesielt viktig grunn i denne sammenheng. Bankene tilpasser oss riktignok fortsatt kravene til bankers egenkapital som stilles fra myndighetenes side. Samtidig finansierer vi i Danske Bank en rekke prosjekter her i regionen som er viktig for økonomien, sier Maurstad.

Han mener at grunnene til den lavere veksttakt i Norge er veldig sammensatt.

— At vi får en korreksjon i boligmarkedet etter mange år med kraftig vekst, er naturlig. Samtidig ser vi at arbeidsledigheten innenfor varehandelen øker, og det henger sammen med lavere privatkonsum og høyere sparing. Det er uansett viktig å huske på ledigheten fortsatt er veldig lav her i landet sammenlignet med våre naboer. Det skjer veldig mye positivt i norsk økonomi.