En måned før finanskrisen rammet høsten 2008 utvidet børsen åpningstiden med én time. I juli besluttet styret å gå tilbake til den gamle åpningstiden og stenge handel med aksjer klokken 16.30. Endringen gjelder fra mandag.

Begrunnelsen for å redusere åpningstiden er at man skal «bedre kvaliteten og likviditeten gjennom handelsdagen». Handelsvolumet på Oslo Børs er høyest på begynnelsen og slutten av dagen og lavere midt på dagen.

I de hektiske årene rundt 2007 var det ikke uvanlig at omsetningen på en handelsdag kom opp i åtte milliarder kroner. Denne våren har omsetningen ofte ligget under fire milliarder.