— Jeg sover godt om natten fordi vi har tatt vare på mulighetene vi har hatt. Vi har vist ansvarlig pengebruk i gode tider og satt av penger til vanskelige tider. Det er det som er problemet for mange land i Europa nå. De har brukt for mye penger og har ikke penger til å sette inn når problemene dukker opp, sier Jens Stoltenberg i et intervju med VG.

Bekymret for eurolandene

Han ønsker ikke å svartmale situasjonen, men innrømmer at det som skjer nå er bekymringsfullt.

— Jeg er bekymret for at eurolandene ikke lykkes. Da risikerer vi at millioner av mennesker vil miste jobbene, og folk risikerer å tape sparepengene sine. Det vil gi oss en uoversiktlig situasjon. Derfor prøver også eurolandene å unngå at euroen ryker. Men vi kan ikke være sikre på at de lykkes, sier statsministeren.

Stoltenberg forsikrer at Regjeringen er klar til å sette inn tiltak for å unngå at Norge rammes.

— Vi kan handle raskt. Vi har beredskap og følger med. Men vi er ikke nå i en situasjon der jeg vil varsle hvilke tiltak det handler om, sier han.

Krise på 1990-tallet

Samtidig advarer Stoltenberg folk mot å tro at norsk olje er en garanti mot krise.

— På 1990-tallet opplevde Norge bankkrise, gjeldskrise og høy arbeidsledighet. Og vi hadde oljeinntekter. Det er naivt å tro at oljeinntektene alltid vil redde oss, sier Stoltenberg til VG.