• OLJEJUBEL: Letebrønnen 16/2-12 ble boret av boreriggen Ocean Vanguard. Brønnen ble boret til et dyp av 2045 meter under havoverflaten. FOTO: STATOIL

Nytt oljefunn på Utsirahøyden i Nordsjøen

Statoil anslår at det kan produseres mellom 140 og 270 millioner fat oljeekvivalenter. Det tilsvarer verdier for mellom 92 og 178 milliarder kroner, med dagens oljepris og kronekurs.