I 2011 økte boligprisene med 9 prosent.

Boligeksperter Aftenposten snakket med før jul tror på en mer moderat prisøkning i 2012.

Mandag la eiendomsmeglerbransjen frem sine prisprognoser for 2012. De tror på en økning på 4-6 prosent, adskillig mer forsiktig enn fjorårets prognoser.

Kjølende effekt

— Det er mange faktorer som vil presse prisene opp i år, som økt befolkningsvekst, nær full sysselsetting og rekordlav boligrente. Men kombinasjonen økt boligbygging, den internasjonale uroen og Finanstilsynets innstramming med tanke på bankenes mulighet til å låne ut penger vil dempe prisveksten og gi en moderat prisøkning i 2012, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Christian V. Dreyer.

NEF tror på en prisøkning på fire prosent i år, og det er særlig Finanstilsynets innstramminger som vil få en kjølende effekt på boligprisene.

Fra nyttår er det krav om 15 prosent egenkapital for å få lån til boligkjøp, mot 10 prosent tidligere.

— Dette vil ha en umiddelbar effekt på boligprisene. Mange førstegangsetablerere tvinges over på leiemarkedet, noe som vil føre til en betydelig økning i leieprisene. Dette vil ha størst effekt på småleilighetene, da de vil ha færre boligkjøpere, sier Dreyer.

Forutsetter nybygging

Prisveksten på fire prosent forutsetter at den positive trenden i nybyggingen av boliger fortsetter i 2012. Men selv om boligbyggingen har tatt seg opp, vil det fortsatt være et stort press i boligmarkedet i bynære strøk, og NEF forventer derfor at prisveksten her blir større enn gjennomsnittet, mens den vil bli noe lavere i utkantstrøk.

Eiendomsmeglerbransjen tror også at prisveksten vil bli tatt ut i første halvdel av året, som i 2011. ## - Ikke like intenst

— 2011 har vært et spesielt år, med kraftig prisvekst i første halvår. 2012 kommer også til å bli et hyggelig boligår, men ikke så intenst som i 2011, sier Terje Buraas, styreleder i Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff).

Eff forventer en moderat prisøkning på 4-6 prosent i 2012. — 2012 blir et veldig spennende år, og særlig spennende blir det å følge konsekvensene av Finanstilsynets skjerpede krav til egenkapital for førstegangskjøperne. Vil dette bli den tapte generasjonen som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, undrer Buraas.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook