• FRAKT I VEST: Jan Johansen jobba i Nor Lines då dei vann anbodet på godsbåtruta til Gulen, Solund og Askvoll med lastebåten "Vestfrakt” for to år sidan. No er Kyst 1, der Johansen er dagleg leiar og medeigar, innstilt til å få det nye anbodet som varer til 2020. Tanken er å halde fram med å bruke "Vestfrakt”.

Skuldar konkurrent for rotteplage

Nor Lines tapte kampen om å få drive godsbåtruta frå Bergen til Gulen, Solund og Askvoll. No påstår dei at vinnaren har store rotteplager ved sin terminal på Møhlenpris.