Samtidig varsler Pengefondet at den globale veksten svekkes, og at det er betydelig usikkerhet og risikoer knyttet til den videre utviklingen.

IMF har avsluttet et to dagers møte i Tokyo med representanter for et stort antall land i Tokyo. I en ti siders erklæring fra møtet lover de finanspolitiske lederne å møtes igjen om et halvt år for å ta et nytt, samlet blikk på verdensøkonomien.

Allerede vedtatt

Den ti sider lange erklæringen består imidlertid stort sett tidligere vedtatte reformer og planlagte skritt. Blant dem er Den europeiske sentralbanken ESBs kjøp av statsobligasjoner og de føderale amerikanske planene for å løse den såkalte finanskløften med automatiske utgiftsreduksjoner og skatteøkninger. Ordningen trer i kraft tidlig i 2013 med mindre Kongressen gjør noe med planene.

Listen over politiske reformer og det neste møtet om seks måneder skal holde politikerne i ørene og gjøre landene ansvarlige for å følge opp det de har forpliktet seg til. Begge tiltak er en indirekte innrømmelse av frustrasjon over de manglende eller bare delvise svarene i mange land på krisen.

Behov for handling

Rapporter fra IMF i uken som gikk, reduserte prognosene for økonomisk vekst for andre gang siden april. Samtidig sier IMF at det er behov for politisk handling i avanserte industriland, inkludert USA, for å gjøre noe med gjeldsproblemet som henger igjen fra den globale gjeldskrisen.

Oppfordringen til handling er en reaksjon på det andre regjeringer ser på som langsom og seig reaksjon i Europa og i USA, der politikere ser ut til å ha svært god tid.

— Asia kan ikke bære den globale økonomien alene, sa Australias finansminister Wayne Swan.

— Det er på tide at andre aktører reiser seg fra stolen og begynner å flytte sin egen vekt for å få til global økonomisk vekst igjen.