• VIL FLYTTE: Berge Gerdt Larsen og hans forsvarer Svein Aage Valen (bak) mener Bergen tingrett er inhabil og har anket til Høyesterett for å få flyttet straffesaken til en annen domstol. FOTO: Odd Mehus

Larsen anker til Høyesterett

Etter en uke i den fem måneder lange straffesaken mot seg, anker Berge Gerdt Larsen til Høyesterett.