Det utgjør samlet en risiko for stabiliteten i norsk økonomi, konkluderes det med i rapporten «Finansielle utviklingstrekk» som ble lagt fram av Finanstilsynet tirsdag.

— Veksten i husholdningens gjeld er drevet av høy etterspørsel. I tider med høy låneetterspørsel er det særlig viktig at bankene har nøkterne kredittvurderinger som ivaretar langsiktige hensyn for låntakeren, den enkelte bank og banksystemet, sier direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.

Han understreker likevel at en god utlånspraksis i begrenset grad kan motvirke etterspørselssidens virkning på gjeldsveksten.

Finanstilsynet fastsatte i mars 2010 retningslinjer for forsvarlig boliglånspraksis i bankene. Allerede ett og et halvt år etterpå, i desember 2011, ble retningslinjene i lys av utviklingen strammet ytterligere inn.

Tilsynet mener bankene i stor grad har fulgt opp retningslinjene, men at det fortsatt er rom for forbedringer. Norske banker har det siste året levert gode resultater med lave tap på utlån.