Norske forbrukere som i sommer har vent seg til Sven Nordins biff, kan på grunn av prosenttollen se langt etter kjøttet fra pampasen i Sør-Amerika.

- Dette vil kun ramme Rema 1000 og kanskje Smart Club. Og det er det vi vil få til, sier leder Hans Thorn Wittussen i Nortura Totalmarked.

De har det operative ansvaret for å regulere kjøtt— og eggmarkedet i Norge, og er en del av Nortura, kjøttprodusenten som eier merkevarene Gilde og Prior. Totalmarked gir anbefalinger til Statens Landbruksforvaltning som deretter er den som faktisk justerer tollen.

Fra Uruguay

Rema 1000 har det siste året importert ekstra mye biffer og fileter fra Sør-Amerika, nærmere bestemt Uruguay. Matkjeden har i hele sommer kjørt store markedskampanjer for dette kjøttet, men nå kan det være slutt.

- Rema har tatt inn en liten del av dyret fra Sør-Amerika til full toll, mens vi ønsker å ta inn hele skrotter, sier Wittussen.

Reagerer sterkt

Rema 1000-sjef Ole Robert Reitan reagerer sterkt på Totalmarkeds uttalelser.

- Hvis dette stemmer, finner vi det meget spesielt at Totalmarked og Nortura legger politiske føringer for å ramme én aktør i markedet, og ikke engang den største aktøren i norsk handel. Folk har gått mann av huse for å kjøpe dette kjøttet, fordi det blant annet har vært mangel på norsk oksekjøtt. Dette er nesten det samme som å si at det er bedre forbrukerne ikke får indrefilet i det hele tatt, sier Reitan.

Han har sendt Aftenposten et priseksempel, der det går frem at det med de nye tollsatsene vil bli tre ganger så høy pris som i dag.

- Vi kunne forstått dette hvis det var overskudd på norsk oksekjøtt, men saken er den motsatte. Vi ser at vi vanskelig skal kunne tilby det samme utvalget av oksekjøtt hvis man må betale tre ganger så mye for det, sier Reitan.

Fra 119 til 490 kr pr. kilo

Rema 1000 har så langt i år importert 350 tonn, 165 av det ferskt, resten fryst. For Rema vil tollen på eksempelvis indrefilet fra Uruguay øke fra 119 til 490 kr pr. kg. For ytrefilet, entrecôte og andre produkter vil økningen i toll bli noe lavere, i og med at dette er prosenttoll og råvarene er noe billigere.

Så langt i år har importen av ferskt kjøtt vært like høy som de siste tre årene tilsammen. Totalt importerer vi 11 700 tonn kjøtt, mesteparten kvarte skrotter.

Også neste år vil vi måtte importere kjøtt, anslagene ligger på at vi trenger å importere 8300 tonn hvis vi skal opprettholde samme kjøttforbruk som tidligere år. De siste årene har det samlede forbruket ligget på rundt 80 000 tonn.

- I perioder åpner vi for lavere import uten toll for å regulere markedet i Norge. Hvis tysk slakt koster 30 kr pr. kg, og norsk slakt koster 45 kr pr. kg, setter vi tollen til 15 kr pr. kg. Derfor vil ikke prosenttollen ramme det norske kjøttmarkedet, men bare det som importeres som biffer og fileter, slik Rema gjør, sier Wittussen.

- Selg mer norsk ost

Han bekrefter også at storfeproduksjonen har gått ned de siste årene. Dette skyldes i hovedsak at melkeproduksjonen har stått stille. Samtidig har hver ku melket mer effektivt, og vi har trengt færre kuer til å produsere samme mengden melk. Resultatet er færre kuer som får kalver som kan slaktes.

Også smørmangelen får litt av skylden. Da melkebøndene måtte levere mer melk under og etter smørmangelen i fjor, ble kuene stående på bås i stedet for å slaktes.

- Ei melkeku er bra kjøtt det også, sier Wittussen.

Også på faste, hvite oster vil tollvernet øke ved å gå fra en kronetoll på 27 kr pr. kg til 277 prosent. Dette mener Wittussen også vil bedre norsk kjøttproduksjon.

- Hvis vi kan selge mer norskprodusert ost i Norge, får vi flere melkekyr, og dermed mer storfekjøtt, sier Wittussen.

Arla frykter for salget i Norge

- Vi er meget overrasket og skuffet over forslaget fra Regjeringen. Dette bryter med ånden i EØS-avtalen hvor Norge har sagt ja til gradvis å liberalisere landbruket, sier Lars Eggers. Han er daglig leder for den norske virksomheten i det dansk-svenske meierikonsernet Arla.

Selskapet etablerte seg i Norge i 1990, og har gradvis økt omsetningen og antall ansatte. I fjor solgte selskapet meieriprodukter for 282 millioner kroner her i landet.

Kundene er taperne

Rundt 80 prosent av inntektene kommer gjennom salg av ost. I tillegg selger selskapet blant annet «God morgon»-juice og Starbucks iskaffe.

- Ost betyr mye for den norske virksomheten vår. Vi har ikke kjennskap til detaljene i forslaget fra Regjeringen, men det virker som tilgangen til norske markeder vil bli enda vanskeligere for oss. Vi har flere produkter i kategoriene hvor tollen skal settes opp, sier Eggers.

Han mener norske forbrukere er de største taperne som følge av tollendringene fordi de kan få dyrere ost og dårligere utvalg i butikkene.

- Nå vil vi avvente situasjonen til detaljene kommer, så får vi se hva dette helt konkret vil bety for vår virksomhet, sier Eggers.

Forslaget fra Regjeringen presenteres i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet mandag om en uke.