Plassfratredelsen for de danske kabinansatte i Norwegian ble sendt fredag men det er likevel ikke mulig å fastslå hvilken dag en eventuell streik kan bryte ut i Danmark. Av samme grunn er forbundet også tilbakeholdne med å varsle plassfratredelse for 1001 norske kabinansatte som vil kunne bli berørt av en streik.

Ulike tidsfrister

— Det er utfordrende å være i mekling i Norge, og samtidig forholde seg til en dansk forligsmand som opererer med flytende tidsfrister, sier Hans-Erik Skjæggerud i YS-forbundet Parat i en melding fra fagforbundet.

Her i Norge kom Norwegian og Parat ikke til enighet i den tvungne meklingen, og partene gikk fra hverandre like etter midnatt natt til onsdag.

Parat krevde blant annet at de kabinansatte i Norge og Danmark fortsatt skal ha felles tariffavtale, at lønnsutviklingen skal være i tråd med resten av samfunnet. Det ble også krevd en opprydning i pensjonssystemene i bedriften.

- Usikkerhet

Fagforbundet har hele tiden varslet at de ønsker å ta ut ansatte i Norge og Danmark i streik samtidig dersom en konflikt ikke er til å unngå. Ulike regler for frister om varsling av plassfratredelse i de to landene har imidlertid komplisert strategien for de ansattes organisasjoner.

Etter danske regler kan en varslet streik utsettes med inntil to uker. Denne to ukers fristen kan forlenges med fem dager, mens det i Norge løper en firedagers frist fra plassfratredelse er sendt.

— Det er vanskelig for oss å se at Norwegian er tjent med denne usikkerheten vedrørende et eventuelt streiketidspunkt, sier Skjæggerud

Han legger til at Norwegian kan bidra til å rydde opp i usikkerheten ved å trekke kravet om egen mekling i Danmark.