Tirsdag ettermiddag meldte Orkla Foods Norge at mellom 40 og 60 ansatte ved Toro-fabrikken må gå. I dag er det 270 årsverk ved fabrikken.

— Det er for tidlig å si hvordan nedbemanningen vil foregå. Vi kan ikke utelukke oppsigelser, men ingen har mottatt dette, sier fabrikksjef Atle Tvedt Pedersen.

Hovedtillitsvalgt Tore Nielsen forteller at de ansatte tar nyheten svært tungt.

— Vi har hatt medlemsmøte i dag. Det er skuffelse, fortvilelse. Folk er redde for arbeidsplassene sine, sier Nielsen.

Skuffet over Orkla

Han er enig i at kostnadene ved fabrikken må reduseres, men mener ledelsen tar for hardt i.

— Vi er høyt automatiserte, og har hatt investeringer på 600-700 millioner de siste 15 årene. Fabrikken bidrar med mye penger inn i Orkla-konsernet, og vi er konkurransedyktige i Norge, sier Nielsen.

Som hovedtillitsvalgt legger han ikke skjul på at han er skuffet over Orkla. Fagforeningen lover de vil kjempe for jobbene ved fabrikken.

— Da de overtok, sa de at de skulle satse på Toro. Så skjærer de inn til beinet like etter. Som klubb må vi nå begrense skadene. Målet vårt er få tallet på overtallige lengst mulig ned, og at de som blir overtallige får hjelp til å skaffe seg nye jobber, sier Nielsen.

Han ser likevel ikke helt mørt på situasjonen.

— Vi håper vi kan få tilført produksjon fra andre bedrifter i Orkla-systemet, slik at vi kan få opp igjen volumet, forteller Nielsen.

- Folk blir berørt

Først ved årsskiftet regner fabrikkledelsen med å ha fullstendig oversikt over nedbemanningsprosessen, men allerede i oktober kan de første være på vei ut. Tirsdag informerte fabrikksjef Atle Tvedt Pedersen de ansatte på flere allmøter.

NEDBEMANNER: Atle Tvedt Pedersen er sjef på Toro-fabrikken i Arna. Tirsdag ettermiddag ble det kjent at fabrikken må nedbemanne.
TOR HØVIK

— Det er ikke kjekt å komme med slike nyheter, og jeg ser hvordan folk blir berørt. De ansatte preges selvsagt av dette. Samtidig har vi vært gjennom et program siden januar for å redusere kostander, noe alle ansatte har vært kjent med. Nå har vi avdekket forbedringspotensial, og da må vi iverksette dette for å sikre lønnsom drift i fremtiden, sier Tvedt Pedersen.

Nye oppgaver med færre

Han forteller at fabrikken går med overskudd, og at de selger mer sauser og supper enn på lenge. Likevel blir det altså nedbemanning.

— Målet er å gjøre fabrikken enda mer konkurransedyktig, slik at arbeidsplassene sikres. Økt konkurransekraft er viktig for at fabrikken skal kunne tiltrekke seg nye produksjonsvolumer fra våre søsterselskaper i Orkla. Dette er noe vi ønsker å få til i Toro-fabrikken, men per i dag er ikke produksjonen effektiv nok, sier han.

- Så dere vil ha nye oppgaver med færre ansatte?

-Ja.

- Selger mer

Målet er å kutte 60 millioner kroner, og det er bestemt at flere tiltak skal iverksettes. Fabrikken skal gjennomføre tiltak som skal gi bedre utnyttelse av råvarer, bedre utnyttelse av emballasje og reduksjon av øvrige driftskostnader.

— Den største kostnaden i fabrikken er imidlertid lønn, og for å redusere denne kostnaden vil vi dessverre måtte redusere antall ansatte. Til sammen vil 40-60 årsverk bli rammet, sier Tvedt Pedersen.

Orkla Foods Norge melder at det gjøres en solid innsats på salgs- og markedssiden. Ifølge selskapet bidrar det til at de selger mer supper, sauser og gryteretter enn på lenge.