Bratt opp på Oslo Børs

Oslo Børs bykset opp 2 prosent ved åpning tirsdag etter fem dagers børspause.