Riggjobb til Bergen Group

Skal bygge ferdig ny plattform.