• DYRT: Utbetringa etter inspeksjonen av boreriggen Songa Trym skal vere ferdig i midten av desember. Torsdag måtte riggselskapet melde at utbetringa av søsterriggen Songa Delta blei mykje dyrare enn venta. For CCB er jobben den største einskildkontrakten nokon gong.

Rekordkontrakt gir CCB hovudbry

Kostnadssmell på rekordkontrakten med Songa Offshore kan bety trøbbel for Coast Center Base (CCB).