Medstrøm for Austevoll

Fiskekonsernet dras opp av økte priser og leverer en halv milliard i overskudd.