• Om de ikke modererer sine krav ender dette i en langvarig vekterstreik som vil være veldig ødeleggende for bransjen og vekternes omdømme, sier direktøren i NHO Service.

Meglingen for å unngå vekterstreik brøt sammen 14 timer på overtid fredag.

Norsk Arbeidsmandsforbund tok da ut 1797 vektere i streik. I dag ble streiken trappet opp med ytterligere 1189 vektere.

12 norske flyplasser er berørt av vekterstreiken.

Nye møter i dag

Partene i vekterkonflikten innledet klokken 10 mandag et nytt møte hos Riksmekleren. Etter seks timer med møtevirksomhet og sonderinger ble det kl. 16 klart at man ikke var nærmere noen enighet. Dermed fortsetter streiken.

— Vi har gitt vekterne et lønnstilbud som er et av vårens beste, hevder administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service.

— Vi ba om frivillig mekling hos Riksmekleren, men motparten avviste dette. Det er fullstendig uforståelig at vekterne som er organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund påfører bransjen og samfunnet en ødeleggende vekterstreik når de har fått et meget generøst lønnstilbud, sier Furulund i en pressemelding.

Vekterne hadde ulike krav

Samtidig som vektere organisert gjennom Norsk Arbeidsmandsforbund (LO) gikk ut i streik fredag, ble YS-forbundet Parat enige om en avtale med NHO service.

Erna Hagensen, leder for Arbeidsmandsforbundet, mener det ikke er vanskelig å forklare at Parat ble enige med NHO, mens de selv er i streik.

— Parat hadde i utgangspunktet andre krav enn oss. De har hovedsakelig medlemmer på Gardermoen og Rygge, og ville ha et kompetansetillegg for sikkerhetskontrollører på flyplassene. Vi har 3300 medlemmer som ikke jobber på flyplass. Vi vil ha økt grunnlønn for alle, påpeker Hagensen.

Vil ha lønnsgaranti

For Arbeidsmandsforbundet handler konflikten først og fremst om å oppnå en garanti som sikrer vekterne et lønnsnivå over 85 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Arbeidsmandsforbundet streiket også i 2010. Den gang varte streiken en uke. En protokolltekst fra Riksmeklingsmannen var avgjørende for at vekterne avsluttet streiken den gang.

I protokollen heter det at «Partene er enige om at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres» og «Målet er å komme nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn».

— I 2010 forpliktet arbeidsgiverne seg til at lønnsnivået i bransen skulle heves opp mot en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det kravet er ikke infridd nå, to år etter. Vi krever at arbeidsgiverne forplikter seg til å oppfylle intensjonen fra 2010, enten ved å heve minstelønnsgarantien, eller ved en forpliktende opptrappingsplan, sier Erna Hagensen til nettstedet frifagbevegelse.no

I dag har en vekter 294.000 kroner i grunnlønn - ifølge Arbeidsmandsforbundet utgjør det 85,1 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Grunnlønnen stiger med noen tusen i året, etter en ansiennitetsstige som går fra null til ni år. Topplønnen er ca. 311.500 kroner.

Frykter langvarig vekterstreik

NHO-service hevder de etterlever avtalen fra 2010.

— Arbeidsmandsforbundet har i sonderingene krevd nye garantier fra NHO Service. Dette kunne vi ikke gå med på. Vi har allerede avtalt en 3-årig opptrappingsplan som vi er midt inni, sier Furulund.

— Vi ga vekterne kroner 2,50 i fjor og kroner 3,50 i år, og vekterne er garantert minst kroner 5,00 til neste år. Status i dag er at vekterne ligger på 86,7 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, sier Petter Furulund.

Han pessimistisk med tanke på å komme til enighet.

— Vi har ikke noe mer å gi. Ballen ligger hos Norsk Arbeidsmandsforbund. Om de ikke modererer sine krav ender dette i en langvarig vekterstreik som vil være veldig ødeleggende for bransjen og vekternes omdømme. Den rammer uskyldig tredjepart og kritiske samfunnsinteresser.

Halv fart i sikkerhetskontrollen

Ved Oslo lufthavn er streiken ikke trappet opp mandag morgen, men kapasiteten i sikkerhetskontrollen er halvert.

Passasjerer må være forberedt på lang ventetid, spesielt mandag ettermiddag, varsler OSL på sine nettsider.

I Tromsø åpnet sikkerhetskontrollen først 12.30 i dag. Den vil holde åpent frem til kl. 20, men med begrenset kapasitet.

Alle passasjerer må være gjennom kontrollen før kl 20. Passasjerer som skal reise fra Tromsø utenfor denne perioden anbefales å booke om til andre tidspunkt, eller fly fra Bardufoss.

I Alta er det ingen bemanning i sikkerhetskontrollen. Flyvnninger herfra flyttes til Lakselv. Passasjerer ble fraktet med buss fra Alta til Lakselv i dag tidlig.

Partene i vekterkonflikten sitter nå i møte hos Riksmekleren.
NTB SCANPIX