— Min klient er skuffet, frustrert og irritert, sier advokat Kristian Hersløv.

Han representerer Bjørn Marthinsen, som i mars 2009 kjøpte en 45 fots Princess fritidsbåt hos bergenseide Norsk Båtsenters filial i Oslo.

Tre år senere sitter Marthinsen igjen uten verken båten eller de 3,7 millioner kronene han betalte.

— Selgeren i Oslo skylder på styret, og styret skylder på selgeren, sier Hersløv.

Tok pant i kjøpers båt

Ettersom Marthinsen betalte kontant, og ikke skulle bruke båten i utlandet, trengte han ikke å registrere båten i Norsk Skipsregister. Problemet var at selgeren glemte å opplyse om at den allerede sto i registeret – med Norsk Båtsenter AS som eier.

Marthinsen fikk båten, og tok den i bruk i Oslofjorden. Men i november 2010 krevde banken Nordea ytterligere pant for sine krav hos Norsk Båtsenter. De tok da pant i samtlige båter som ifølge Skipsregisteret tilhørte båtsenteret, heriblant båten til Marthinsen.

To måneder senere gikk Norsk Båtsenter konkurs. Ettersom båten var registrert på selskapet – og Nordea hadde pant i den – måtte Marthinsen levere båten til konkursboet.

Krever pengene tilbake

Nå går Marthinsen til søksmål mot selgeren i Norsk Båtsenter samt Roger Simmenes, som var daglig leder i selskapet på salgstidspunktet. Kravet er på 3,7 millioner kroner pluss renter, og skal behandles i Bergen tingrett neste uke.

Marthinsen mener Simmenes som øverste leder var ansvarlig for at selskapet hadde rutiner som sikret kjøpers rettigheter, mens selgeren unnlot å informere om at båten var registrert på Norsk Båtsenter.

Tre andre båtkjøpere endte også opp med at konkursboet krevde båtene tilbake. Marthinsen er den eneste som frivillig leverte den fra seg. Han har i stedet valgt å gå på selgeren for å få dekket sine tap.

- Kunne ikke gjort noe annerledes.

En av de andre båtkjøperne er Jan Joakim Jæger fra Bergen. Han har trosset kravet fra konkursboet, og beholdt båten han har betalt for. I slutten av mai må Jæger måte i retten fordi boet krever å få utlevert båten.

Boet har også fremmet krav mot de to andre kjøperne, i Ålesund og Stavanger. Alle risikerer å måtte betale erstatning dersom retten finner at de skulle levert tilbake båten etter konkursen i fjor.

Advokat Kristian Hersløv mener hans klient, Bjørn Marthinsen, helt uforskyldt har havnet i en økonomisk knipe.

— Han kunne ikke gjort noe annerledes etter det vi klarer å se. Han gikk til en seriøs, stor båtforhandler og fikk beskjed om at de meglet båten på vegne av en annen eier. Min klient overførte deretter 3,7 millioner kroner og var fornøyd med båten, sier Hersløv.

Simmenes varsler krav

Saksøkte Roger Simmenes har på sin side sendt ut et såkalt prosessvarsel til flere parter, heriblant:

Nordea Bank – som tok pant i båten til bl.a. Marthinsen

Johannes Lunde – tidligere eier av Johs Lunde-Gruppen

Ståle D. Børnes – overtok som daglig leder etter Simmenes

Alf Grytdal – tidligere økonomisjef i Norsk Båtsenter

Et slikt varsel innebærer at Simmenes kan komme til å kreve penger tilbake av disse, dersom han skulle tape det kommende søksmålet.

— Jeg sluttet i selskapet over ett år før konkursen og har ikke noen kommentarer utover det jeg skal fortelle i retten, skriver Simmenes i en SMS til Bergens Tidende.

I sitt sluttinnlegg til Bergen tingrett skriver Simmenes' advokat at rutinene i selskapet var gode, men at den aktuelle selgeren ikke fulgte dem.