• BOM PÅ OVERTID: Avgiftsbetalinga på E39 Trekantsambandet på Føyno, Stord går tre månader på overtid for å skaffa pengar til fjerning av bomstasjonen. FOTO: Ove A. Olderkjær

Her skal dei fjerne bomstasjonen. Det må bilistane betale i tre ekstra månader for.

Vegprosjektet er så godt som nedbetalt, og bomstasjonen moden for nedlegging. Men jobben med å fjerna bommen krev avgiftsbetaling tre månader på overtid.