Bedret resultat for Sparebanken Vest

Sparebanken Vest jubler over gode resultater hittil i år, men nå venter et mer krevende marked.