Lettare å stifte aksjeselskap

Regjeringa set ned kravet til kapital for å skifte aksjeselskap. Tanken er å kome til livs NUF-ane, Norskregistrert Utanlands Føretak.