• FANGST: Politiførstebetjent Rolf Pedersen ved Nordhordland lensmannskontor med litt av årets fangst av ulovleg fangstreiskap, mest teiner utan merke eller fluktopning. FOTO: LASSE HENNUM HANSEN

Politiet druknar i ulovleg fiskeutstyr

Fiskerioppsynet har det travelt med å slå ned på ulovleg hummarfiske. I Knarvik er lensmannskontoret fullt av beslaglagde teiner.